Coaching en therapie

”Lekker werken” betekent betekenis toevoegen en handig omgaan met stress

Werken kan veel voordelen opleveren. Zo voelen werkende mensen zich over het algemeen betekenisvol, het biedt verbinding, salaris, ontwikkeling en structuur. Werken is gezond! Om dit te optimaliseren bieden we verschillende coachingstrajecten aan. Vaak gaat het dan om handiger omgaan met de werkomgeving, met stress en werkgewoontes/ werkstijlen. Ook het begrijpen hoe het eigen stress-systeem werkt en het trainen van meer passende stressritmes is uitermate effectief op de weg naar florerende werknemers.

Werken betekent soms ook conflict, stagnatie en psychische klachten. In dat geval dient er maatwerk geleverd te worden gericht op het behandelen van de klachten en het intervenieren met passende psychologische behandeling. Denk aan burnout, angstklachten, depressies en conflicten. Behandeling zal altijd klachtvermindering tot doel hebben, plus een passende werkhervatting, in of buiten de eigen functie. Wanneer de psychische klachten volledig buiten de werksfeer liggen kan intern worden doorverwezen naar onze behandelaren die werken op basis van een huisartsverwijzing en betaling via de zorgverzekeraar.

De doelen van de coaching en behandeling zullen bij voorkeur worden vormgegeven in samenspraak met werknemer en diens werkgever. Hiertoe zal in het traject de leidinggevende worden uitgenodigd om mee te denken. Ook met een betrokken bedrijfsarts of andere verzuimdeskundige zal worden samengewerkt.