Assessment

Maarsingh & van Steijn biedt verschillende vormen van assessment waarbij de inhoud altijd afhankelijk is van de vraagstelling. Het kan gaan om ontwikkel- of aanname-assessments, maar ook de vraag waarom een medewerker niet goed functioneert op een bepaalde plek komt regelmatig voor.

Bij aanname-assessments zien we regelmatig het fenomeen dat de sollicitatiecommissie zoekt naar mensen die op henzelf lijken. Terwijl een organisatie ook baat heeft bij andere invalshoeken en bij diversiteit, juist op sleutelposities. Het is de kunst om mensen te vinden die goed passen, zonder te clonen en in staat er met elkaar er een succes van maken.

De twee meest gestelde vragen zijn:

Inhoudelijk kan worden ingezet: uitgebreide anamnese, psychologisch testonderzoek, fysiologisch stressonderzoek (stresstalenten en valkuilen), 360 graden feedbac en gerichte rollenspellen met een trainingsacteur.