Conflictbemiddeling

Conflicten zijn ontwrichtend, vaak heftiger dan we denken. Nog steeds wordt 30% van de WIA-instroom veroorzaakt door een onderliggend conflict. Onopgeloste conflicten zorgen ervoor dat teams onder de maat presteren en hele afdelingen lamgelegd worden. Ter illustratie het volgende voorbeeld van ellende die je overkomt door toedoen van een ander. Stel u loopt over straat en struikelt en breekt een been, of u loopt over straat, er komen twee mannen aan en die breken uw been. Stel dat de breuk exact hetzelfde is. Wat ervaart u als erger?

Iedereen snapt dit direct, de twee mannen hebben een veel grotere impact. Uit onderzoek van bijvoorbeeld Gottman blijkt bovendien dat de waarneming van een trekje om de mond waaruit minachting blijkt al zorgt voor een versnelling van de hartslag met 40 slagen per minuut. Conflicten hebben een enorme impact en zorgen jaarlijks voor miljarden aan onnodige onkosten.

We bieden conflictbemiddeling vanuit het gedachtengoed van de Harvard University: zacht op de relatie en hard op de inhoud. De bemiddeling is gericht op het goed op tafel krijgen van zowel tegenstrijdige belangen als gezamelijke belangen en er wordt gezocht naar een oplossing in beider belang. De focus kan gericht zijn op herstel van het contact, herstel van vertrouwen en het maken van haalbare en controleerbare afspraken. Wanneer dit niet mogelijk is wordt onderzocht op welke manier er het beste afscheid genomen kan worden van elkaar. De bemiddeling is niet juridisch van aard en als het zinvol is zullen er eerst individuele gesprekken gevoerd worden om beide partijen onderhandelingsvaardig te maken. Vaak is het zo dat 1 van beide partijen te boos of gekrenkt is om goed mee te kunnen denken over een oplossing. Daar zal eerst aandacht voor moeten zijn.