Wijziging naar GGZ-instelling

Per 1 september 2023 verandert Maarsingh & van Steijn van een vrijgevestigde praktijk naar een instelling. Op deze pagina vindt u relevante informatie over deze verandering en wat dat voor u betekent.

Algemeen

Waarom wordt Maarsingh & van Steijn per 1 september 2023 een instelling?

Maarsingh & van Steijn bestaat sinds 2002 en is altijd een vrijgevestigde praktijk geweest. We zijn de afgelopen jaren echter gegroeid, hebben meer hulpverleners in huis en ook verschillende beroepsgroepen. Er wordt dus steeds meer onderling samengewerkt en we zetten collega’s in met de juiste expertise in een traject.

De grootte van de praktijk, het onderling samenwerken maakte echter dat we verplicht werden om een GGZ-instelling te worden.

Wat betekent dit voor mij als cliënt?

Zorginhoudelijk verandert er helemaal niets. Wat wel gaat veranderen is de manier van bekostigen en de hoogte van de tarieven.

Het is belangrijk om van tevoren goed uit te zoeken wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekering wanneer u therapie krijgt bij Maarsingh & van Steijn. U wilt immers achteraf niet voor financiële verrassingen komen te staan. Bekijk uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Betaling en bekostiging

Hoe werkt de afhandeling van de factuur?

Het komt steeds vaker voor dat een zorgaanbieder niet met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heeft invloed op de manier waarop een declaratie van uw behandeling wordt afgehandeld.


U krijgt vanaf 1 september 2023 de factuur per mail opgestuurd. De factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Het vergoede bedrag betaalt u aan ons binnen 14 dagen. Hierbij zijn 3 mogelijkheden:

Optie 1 – Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie 100%

U maakt het vergoede bedrag over aan ons.  

Optie 2 – Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie voor 75-100%

U maakt het vergoede bedrag aan ons over. U stuurt een bewijs mee dat er minder dan 100% is vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie ook even op onze pagina over de coulanceregeling die wij hanteren.

Optie 3 – Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie voor minder dan 75%

Dit mag niet. Uw zorgverzekeraar is verplicht 75% van het bedrag te betalen. U kunt contact opnemen met uw verzekeraar.  Optie 3 is verder gelijk aan optie 2. U betaalt aan ons 75%.  

Wordt bij een behandeling binnen Maarsingh & van Steijn het eigen risico aangesproken?

Let erop dat u wellicht bepaalde afspraken heeft met uw zorgverzekeraar over uw vrijwillig of verplicht eigen risico.

Hier kunnen zich twee scenario’s voordoen die invloed hebben op uw betaling.

U heeft uw eigen risico niet (in zijn geheel) gebruikt

In deze situatie is er wellicht nog een deel uit uw wettelijk verplichte of vrijwillige eigen risico opgemaakt. In dit geval kan uw zorgverzekeraar ervoor kiezen het afgesproken percentage aan u uit te keren, maar dit eerst te verrekenen met uw vrijwillig of verplicht eigen risico. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht.

U heeft uw eigen risico voor het resterende jaar al opgemaakt

U heeft dit jaar al uw maximale vrijwillig of verplicht eigen risico opgebruikt. In dit geval betaalt de zorgverzekeraar het afgesproken percentage aan u uit.

Welke tarieven worden er gehanteerd?

Als instelling zijn door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) andere tarieven vastgesteld.

Het tarief dat op de factuur staat hangt van een aantal factoren af. Zoals:

• Soort sessie
• Tijdsduur
• Setting
• Professie van uw behandelaar

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 september 2023 en zijn terug te vinden op de site van NZa.

Ontvang ik voortaan alle facturen voor iedere behandeling zelf?

Ja, u ontvangt vanaf 1 september 2023 voor ieder consult/behandelmoment een factuur per mail.

Wanneer ontvang ik mijn facturen?

Na uw bezoek en/of behandeling ontvangt u zo snel mogelijk een factuur van ons.

Ontvang ik voor iedere behandeling 1 factuur?

Niet per se. Het kan zijn, bijvoorbeeld wanneer u een training volgt, dat u een verzamelfactuur ontvangt.

Kan ik meerdere facturen tegelijk betalen?

Ja, zeker. In dit geval vermeld u bij de overboeking alle relevante factuurnummers.

Waarom ontvang ik een betalingsherinnering met daarop het volledige factuurbedrag?

Zolang u uw factuur niet betaald heeft ontvangt u van ons een betalingsherinnering met daarop het volledige factuurbedrag zonder de verrekende coulance-korting. 

Uw coulance-korting wordt pas verrrekend nadat u betaald heeft én nadat u uw vergoedingsoverzicht/betalingsspecificatie heeft toegestuurd (naar coulance@maarsinghenvansteijn.nl)

Regelingen omtrent betaling

Maarsingh & van Steijn hanteert een coulanceregeling. Wat houdt dat in?

Voor uitleg over onze coulanceregeling en de bijbehorende stappen verwijzen we u naar deze pagina. Hier staat alles overzichtelijk op een rijtje.

Een gedeelte van mijn behandeling is niet vergoed, moet ik zelf het bedrag betalen?

Nee, wij hebben een coulanceregeling hiervoor. Dat betekent dat wij het deel dat niet vergoed wordt voor u kwijtschelden. Echter, let wel op, hier hoort het (jaarlijkse) eigen risico niet bij en de coulanceregeling/vergoeding is vanaf een percentage van 75%. Kijk voor meer informatie over de coulanceregeling op deze pagina.

Is er een optie om een betalingsregeling te treffen?

Ja, dit is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met administratie@maarsinghenvansteijn.nl.

Voor een betalingsregeling spreken wij meestal af dat het door de verzekering vergoede gedeelte direct aan ons wordt doorbetaald.

Het resterende bedrag zou dan in 3 of 4 maandelijkse termijnen betaald kunnen worden beginnend eind van deze maand.

Wanneer u een verzoek indient voor een betalingsregeling zend u uw vergoedingsbewijs mee en geeft aan welk restant u nog moet betalen (zie hierboven hoe u dit bedrag bepaalt) en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. 

U ontvangt dan een formele betalingsregeling van ons retour.

Overig

Wat betekent het wanneer ik mijn afspraak te laat heb afgezegd of ben vergeten?

Dit betekent dat ons no-show beleid van kracht gaat. Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet.

Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Wat te doen bij overstappen naar andere zorgverzekeraar per 1 januari?

U stapt over naar een andere Zorgverzekeraar en zend ons opnieuw een betalingsspecificatie van uw zorgverzekering toe. 

Dit doet u nadat u voor de eerste keer een factuur heeft ingediend bij uw nieuwe zorgverzekeraar.

Vragen

Ik heb een vraag over de inhoud van mijn factuur. Bij wie kan ik terecht?

U kunt voor inhoudelijke vragen mailen naar zorgadministratie@maarsingenvansteijn.nl. Het kan zijn dat de vraag doorgezet wordt naar uw behandelaar en dat een reactie via de behandelaar volgt.

Ik heb een vraag over de vergoeding van mijn factuur. Bij wie kan ik terecht?

Voor vragen over vergoedingen dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.