Wijziging naar GGZ-instelling

Per 1 september 2023 verandert Maarsingh & van Steijn van een vrijgevestigde praktijk naar een instelling. Op deze pagina vindt u relevante informatie over deze verandering en wat dat voor u betekent.

Algemeen

Waarom wordt Maarsingh & van Steijn per 1 september 2023 een instelling?

Maarsingh & van Steijn bestaat sinds 2002 en is altijd een vrijgevestigde praktijk geweest. We zijn de afgelopen jaren echter gegroeid, hebben meer hulpverleners in huis en ook verschillende beroepsgroepen. Er wordt dus steeds meer onderling samengewerkt en we zetten collega’s in met de juiste expertise in een traject.

De grootte van de praktijk, het onderling samenwerken maakte echter dat we verplicht werden om een GGZ-instelling te worden.

We hebben geen overeenkomst met de zorgverzekeraar. Waarom niet en wat betekent dit voor mij als client? 

U komt mogelijk in zorg bij Maarsingh & van Steijn. Daarom willen wij u graag informeren over het volgende.

Voor 2024 hebben we geen overeenkomst met een zorgverzekeraar.  

Dat betekent dat wij een ‘ongecontracteerde zorgaanbieder’ blijven.   

  

Wat betekent dat voor u?  

We informeren u daar graag over.   

  

Behandeling  

Indien u al in zorg was bij Maarsingh & van Steijn (2023 of eerder), dan verandert er helemaal niets aan de inhoud van de zorg. U blijft in zorg bij uw huidige behandelaar, inclusief het behandelplan wat u samen met uw behandelaar heeft gemaakt.   

  

Ook voor nieuwe cliënten zal er zorginhoudelijk niets veranderen. Wij blijven de kwaliteit van zorg aanbieden zoals u dat van ons gewend bent en/ of mag verwachten.   

  

Wat verandert er dan wel?  

Als ‘ongecontracteerde zorgaanbieder’ dienen wij de nota in bij de client en niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U kunt zelf de nota indienen bij de zorgverzekeraar. Onze ervaring is dat de zorgverzekeraar binnen 48-72 uur de nota vergoedt.   

We merken dat de zorgverzekeraar niet altijd 100% vergoedt. Afhankelijk van uw polis kan de vergoeding verschillen.   

  

Tarieven  

Ook blijven wij als Maarsingh & van Steijn de tarieven gebruiken die jaarlijks worden vastgesteld door de NZa. Daarin zijn wij niet anders dan andere zorgaanbieders. De tarieven kunt u vinden op de site van de NZa.   

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Waarom kiezen wij ervoor om als ‘ongecontracteerde zorgaanbieder’ verder te gaan?  

Elk jaar vinden er gesprekken plaats met verschillende zorgverzekeraars. Daarin worden onder andere afspraken gemaakt over vergoedingen en de hoeveelheid cliënten die we mogen behandelen. Er komt dan een zogenaamde volumeafspraak, een omzetplafond. Juist op deze punten zijn we er niet uitgekomen voor 2024.    

  

In het voorstel van de zorgverzekeraar kunnen we tot en met de zomer van 2024 cliënten behandelen en daarna zouden we moeten sluiten, terwijl de wachtlijsten in de Friese regio groot zijn. Daarnaast vinden we dat cliënten zelf mogen kiezen waar ze behandeld worden. Dat is bij wet vastgelegd. Dat noemen we de ‘vrije artsenkeuze’. Zorgverzekeraars zijn dus verplicht wel te betalen, ook als er geen overeenkomst is met een zorgaanbieder.   

  

Wij willen de cliënten die bij ons in zorg willen komen kunnen behandelen in 2024, wij denken daarbij een bijdrage te kunnen leveren aan de lange wachtlijsten en we vinden dat iedereen zelf mag kiezen waar je behandeld wordt. Daar staan we voor!  

Het is gebruikelijk dat de NZa (de organisatie die de tarieven in Nederland vaststelt) berekent  wat de werkelijke kosten van zorg zijn en daarop tarieven baseert. De tarieven van de NZa zijn dus de kostprijs van zorg.  We weten dat de zorgverzekeraar bijna nooit het volledige NZa-tarief vergoedt. Zij onderhandelen altijd met de zorgpartij en kopen in onder de kostprijs.  Zilveren Kruis/de Friesland Zorgverzekeraar vergoedt, als er een contract is afgesloten, vaak minder dan 90% van het NZa-tarief.  

Dat als basis.  

Nu wordt het nog net wat ingewikkelder.  

Via allerlei rechtszaken is er inmiddels afgedwongen dat een zorgverzekeraar 75% moet betalen van de kostprijs. Die kostprijs wordt door de NZa per jaar vastgesteld, maar de zorgverzekeraar zit daar dus onder. Dat NZa-tarief wordt door de zorgverzekeraars niet als uitgangspunt genomen, maar hun eigen inkoopgemiddelde wel. Dat betekent dus dat de zorgverzekeraar maar 65% betaalt van wat de NZa als kostprijs heeft berekend. 

Best ingewikkeld allemaal en het betekent ook een enorme financiële druk op alle gezondheidszorg instellingen. 35% van de zorginstellingen zijn dan ook in de rode cijfers belandt (1). Logisch, zou je zeggen, als je zorg moet leveren onder de kostprijs. 

Informeer altijd goed bij uw zorgverzekeraar wat ze exact vergoeden (dus welk percentage van het NZa-tarief). 

De percentages die genoemd worden, bijvoorbeeld 75%, is in de praktijk feitelijk 65% of minder. 

Natura-, of Restitutiepolis  

We geven u een beetje achtergrondinformatie over de verschillende zorgverzekeringen.   

De meeste zorgpolissen zijn polissen ‘in natura’. Zij vergoeden de zorg volledig indien u kiest voor een ‘gecontracteerde zorgaanbieder’. U kunt dus feitelijk niet zelf kiezen waar u behandeld wordt.   

  

Met een restitutiepolis heeft u het recht om bij elke hulpverlener die medische of geestelijke gezondheidszorg biedt, zorg af te nemen. Ook bij ‘ongecontracteerde zorgaanbieders’.   

De hoogte van de vergoeding die de zorgverzekeraar biedt bij deze polis is tussen de 85%-100% van het NZa-tarief. U voorkomt hiermee een eigen bijdrage.   

Vragen?  

Heeft u nu nog vragen over bovenstaande, dan kunt u altijd terecht bij uw behandelaar. Bespreek met hem/haar ook de mogelijkheden of neem contact op met ons secretariaat.   

Overleg met uw verzekeraar als u nog vragen heeft over de vergoeding van de zorg.   

Ook kunt u een vraag stellen via onze zorgadministratie, via 058-2137665 (keuze 4) of via zorgadministratie@maarsinghenvansteijn.nl

  

  

Betaling en bekostiging

Hoe werkt de afhandeling van de factuur?

Het komt steeds vaker voor dat een zorgaanbieder niet met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heeft invloed op de manier waarop een declaratie van uw behandeling wordt afgehandeld.

Hieronder vindt u een visuele uitleg wat betreft de afhandeling van facturen.

Wordt bij een behandeling binnen Maarsingh & van Steijn het eigen risico aangesproken?

Let erop dat u wellicht bepaalde afspraken heeft met uw zorgverzekeraar over uw vrijwillig of verplicht eigen risico.

Hier kunnen zich twee scenario’s voordoen die invloed hebben op uw betaling.

U heeft uw eigen risico niet (in zijn geheel) gebruikt

In deze situatie is er wellicht nog een deel uit uw wettelijk verplichte of vrijwillige eigen risico opgemaakt. In dit geval kan uw zorgverzekeraar ervoor kiezen het afgesproken percentage aan u uit te keren, maar dit eerst te verrekenen met uw vrijwillig of verplicht eigen risico. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht.

U heeft uw eigen risico voor het resterende jaar al opgemaakt

U heeft dit jaar al uw maximale vrijwillig of verplicht eigen risico opgebruikt. In dit geval betaalt de zorgverzekeraar het afgesproken percentage aan u uit.

Welke tarieven worden er gehanteerd?

Als instelling zijn door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) andere tarieven vastgesteld.

Het tarief dat op de factuur staat hangt van een aantal factoren af. Zoals:

• Soort sessie
• Tijdsduur
• Setting
• Professie van uw behandelaar

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 september 2023 en zijn terug te vinden op de site van NZa.

Ontvang ik voortaan alle facturen voor iedere behandeling zelf?

Ja, u ontvangt vanaf 1 september 2023 voor ieder consult/behandelmoment een factuur per mail.

Wanneer ontvang ik mijn facturen?

Na uw bezoek en/of behandeling ontvangt u zo snel mogelijk een factuur van ons.

Ontvang ik voor iedere behandeling 1 factuur?

Niet per se. Het kan zijn, bijvoorbeeld wanneer u een training volgt, dat u een verzamelfactuur ontvangt.

Kan ik meerdere facturen tegelijk betalen?

Ja, zeker. In dit geval vermeld u bij de overboeking alle relevante factuurnummers.

Waarom ontvang ik een betalingsherinnering met daarop het volledige factuurbedrag?

Zolang u uw factuur niet betaald heeft ontvangt u van ons een betalingsherinnering met daarop het volledige factuurbedrag zonder de verrekende coulance-korting. 

Uw coulance-korting wordt pas verrrekend nadat u betaald heeft én nadat u uw vergoedingsoverzicht/betalingsspecificatie heeft toegestuurd (naar coulance@maarsinghenvansteijn.nl)

Regelingen omtrent betaling

Maarsingh & van Steijn hanteert een coulanceregeling. Wat houdt dat in?

Voor uitleg over onze coulanceregeling en de bijbehorende stappen verwijzen we u naar deze pagina. Hier staat alles overzichtelijk op een rijtje.

Een gedeelte van mijn behandeling is niet vergoed, moet ik zelf het bedrag betalen?

Nee, wij hebben een coulanceregeling hiervoor. Dat betekent dat wij het deel dat niet vergoed wordt voor u kwijtschelden. Echter, let wel op, hier hoort het (jaarlijkse) eigen risico niet bij. Kijk voor meer informatie over de coulanceregeling op deze pagina.

Is er een optie om een betalingsregeling te treffen?

Ja, dit is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met administratie@maarsinghenvansteijn.nl.

Voor een betalingsregeling spreken wij meestal af dat het door de verzekering vergoede gedeelte direct aan ons wordt doorbetaald.

Het resterende bedrag zou dan in 3 of 4 maandelijkse termijnen betaald kunnen worden beginnend eind van deze maand.

Wanneer u een verzoek indient voor een betalingsregeling zend u uw vergoedingsbewijs mee en geeft aan welk restant u nog moet betalen (zie hierboven hoe u dit bedrag bepaalt) en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. 

U ontvangt dan een formele betalingsregeling van ons retour.

Overig

Wat betekent het wanneer ik mijn afspraak te laat heb afgezegd of ben vergeten?

Dit betekent dat ons no-show beleid van kracht gaat. Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet.

Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Wat te doen bij overstappen naar andere zorgverzekeraar per 1 januari?

U stapt over naar een andere Zorgverzekeraar en zend ons opnieuw een betalingsspecificatie van uw zorgverzekering toe. 

Dit doet u nadat u voor de eerste keer een factuur heeft ingediend bij uw nieuwe zorgverzekeraar.

Vragen

Ik heb een vraag over de inhoud van mijn factuur. Bij wie kan ik terecht?

U kunt voor inhoudelijke vragen mailen naar zorgadministratie@maarsinghenvansteijn.nl. Het kan zijn dat de vraag doorgezet wordt naar uw behandelaar en dat een reactie via de behandelaar volgt.

Ik heb een vraag over de vergoeding van mijn factuur. Bij wie kan ik terecht?

Voor vragen over vergoedingen dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.