Coulanceregeling

Ons principe 

We vinden dat zorg toegankelijk moet zijn, voor iedereen. Meer en meer komt de vrije artsenkeuze onder druk te staan. Meer en meer is er controle van de zorgverzekeraar. Wij kunnen daar niet langer in mee gaan. Wij willen, ook omdat het bij wet bepaald is; de zorg toegankelijk houden. Voor iedereen. 

Coulanceregeling

Een coulanceregeling, wat is dat?

Omdat we geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar minder vergoedt dan het bedrag op uw factuur. De coulanceregeling is een regeling waarbij wij het restant bedrag u kwijtschelden. 

Let op, deze coulanceregeling gaat in per 1 april 2024. 

Dit betekent dat de regeling alleen betrekking heeft op alle gefactureerde consulten ná 1 april 2024.  

NB: Voor alle facturen van voor 1 april 2024 geldt onze oude coulanceregeling (voor facturen tussen 1 september 2023 en 31 maart 2024). 

Stappenplan facturatie en coulanceregeling

Stappenplan facturatie en coulanceregeling

Hieronder vindt u een visuele uitleg wat betreft de afhandeling van facturen.

Let op, pas na ontvangst van een declaratiebewijs in onze emailbox coulance@maarsinghenvansteijn.nl kunnen wij de coulanceregeling toepassen. Tot die tijd zult u nog een betalingsherinnering krijgen voor het niet aangetoonde door u in mindering gebrachte coulancekorting. 

Eigen risico en eigen bijdrage

Let erop dat u afspraken heeft met uw zorgverzekeraar over uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Hier kunnen zich twee scenario’s voordoen die invloed hebben op uw betaling. 

U heeft uw eigen risico nog niet (in zijn geheel) gebruikt. 

In deze situatie is er wellicht nog een deel uit uw wettelijk verplichte of vrijwillige eigen risico niet opgemaakt. In dit geval kan uw zorgverzekeraar ervoor kiezen het afgesproken percentage niet of deels aan u uit te keren, maar te verrekenen met uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht. 

U heeft uw eigen risico voor het resterende jaar al opgemaakt. 

U heeft dit jaar al uw maximale vrijwillige of verplichte risico opgebruikt. De zorgverzekeraar betaalt dan het afgesproken percentage aan u uit. 

Vragen

Heeft u vragen over de inhoud van de behandeling? Neem contact op met uw behandelaar.  

Heeft u vragen over de over de inhoud van de factuur? Neem contact op met zorgadministratie@maarsinghenvansteijn.nl

Heeft u vragen over betaling en betalingsherinneringen en betalingsregeling? Neem contact op met administratie@maarsinghenvansteijn.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding van de factuur? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.