Coulanceregeling

Inleiding

Vanaf 1 september 2023 heeft Maarsingh & van Steijn geen overeenkomst meer met zorgverzekeraars. Hierdoor is het mogelijk dat de vergoeding die de zorgverzekeraar uitkeert lager is dan het bedrag op de factuur. Om u in het verschil tegemoet te komen werken wij met een coulanceregeling.

Hieronder zetten we uiteen wat dit voor u betekent.

Ons principe

We vinden dat zorg toegankelijk moet zijn. Voor iedereen.

Een coulanceregeling, hoe werkt dat?

Omdat we geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar  minder uitkeert dan het bedrag op uw factuur. De coulanceregeling is een korting die wij als zorgaanbieder aan u geven voor de geleverde zorg indien uw zorgverzekeraar niet 100% van de factuur vergoedt. We kunnen de coulanceregeling toepassen vanaf 75% en vullen dit aan tot 100%.

Let op, de coulanceregeling gaat in per 1/9/2023 wat inhoudt dat de regeling alleen betrekking heeft op alle gefactureerde consulten ná 1/9/2023.

Voor alle facturen van voor 1 september 2023 geldt onze oude regeling; dus wij declareren bij uw zorgverzekering (waar wij tot 1 september 2023 een contract mee hadden) of u ontvangt een factuur, dient deze zelf in bij uw zorgverzekering en betaalt 100% van deze factuur aan Maarsingh & Steijn.

Er zijn 3 opties:

Optie 1. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie 100%

Optie 2. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie voor 75-100%.

Optie 3. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie voor minder dan 75%.

Stappenplan

Optie 1. Volledige vergoeding

Optie 2. Grotendeels vergoed

Optie 3. Vergoeding is minder dan 75%

Eigen risico

Let erop dat u wellicht bepaalde afspraken heeft met uw zorgverzekeraar over uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Hier kunnen zich twee scenario’s voordoen die invloed hebben op uw betaling.

U heeft u eigen risico nog niet (in zijn geheel) gebruikt.

In deze situatie is er wellicht nog een deel uit uw wettelijk verplichte of vrijwillige eigen risico opgemaakt. In dit geval kan uw zorgverzekeraar ervoor kiezen het afgesproken percentage aan u uit te keren, maar dit eerst te verrekenen met uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht.

U heeft uw eigen risico voor het resterende jaar al opgemaakt.

U heeft dit jaar al uw maximale vrijwillige of verplichte risico opgebruikt. De zorgverzekeraar betaalt dan het afgesproken percentage aan u uit.

Vragen

Heeft u vragen over de inhoud van de behandeling? Neem contact op met uw behandelaar. 

Heeft u vragen over de over de inhoud van de factuur? Neem contact op met zorgadministratie@maarinsinghenvansteijn.nl

Heeft u vragen over betaling en betalingsherinneringen en betalingsregeling? Neem contact op met administratie@maarsinghenvansteijn.nl

Heeft u vragen over de vergoeding van de nota? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.