Meest gestelde vragen

Algemeen

Wat zijn jullie coronamaatregelen?

We passen ons beleid steeds aan om te voldoen aan de voorschriften van RIVM. Op dit moment gaan alle afspraken gewoon door! Hoe?

Behandelingen kunnen plaatsvinden bij ons op de praktijk (face tot face) of via (beeld)bellen. Er kunnen diverse redenen zijn waardoor het toch niet verstandig is om te komen. De redenen kunnen bij u liggen, maar ook bij de behandelaar zelf (bijvoorbeeld klachten, een kwetsbare partner, thuissituatie waardoor langskomen niet lukt, etc.). Uw behandelaar zal daarom zelf met u afstemmen wat de beste contact-manier is die bij u past. We gaan er momenteel van uit dat u naar de praktijk komt, als dit niet mogelijk is dan kan de afspraak doorgaan via beeldbellen. Dit doen we via een beveiligde verbinding en de behandelaar zal u uitleggen hoe dat werkt. Mocht u toch klachten krijgen dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk zodat u een uitnodiging kan krijgen voor beeldbellen. Hetzelfde geldt natuurlijk als de behandelaar klachten krijgt.

Voor maatregelen in Groningen; ga naar ‘locatie Groningen’

Hoe lang is jullie wachttijd?

Basis-GGZ: Er is een wachttijd van 3 tot 4 weken

S-GGZ: op dit moment is er een cliëntenstop

Wat te doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

We stellen het erg op prijs als u aan ons teruggeeft wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet echt verbeteren, dus doe dat vooral. Heeft u algemene feedback (zowel positief als negatief), dan is er de mogelijkheid dit met ons te delen via een jaarlijkse spiegelavond. Heeft u een klacht? De gangbare eerste stap is om het op te nemen met de psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert dan kan dit ook via de directie. U wordt in beide gevallen binnen zes weken persoonlijk uitgenodigd. Als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog of de directie door te geven dan kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie.
Als u tips wilt kunt u kijken op de site van de beroepsvereniging deze site of op de site van een onafhankelijke partij erisietsmisgegaan.

Wat kan ik de eerste keer verwachten?

Korte test

Voorafgaand aan uw eerste afspraak krijgt u een uitnodigingsbrief en tevens het verzoek een korte test in te vullen voor de eerste afspraak. Via uw mailadres krijgt u een link naar 2 korte tests toegestuurd die we altijd van tevoren en achteraf opnieuw even doen. We willen niet alleen maar roepen dat we goede dingen doen, maar ook echt precies weten of dat dan wel zo is.

Eerste afspraak

Als u de eerste keer komt en de voordeur binnenloopt, ziet u meteen de balie van ons secretariaat. Onze secretaresses kijken of we al uw gegevens hebben en vertellen u waar u moet zijn.

In kaart brengen problematiek en talenten

Eén van onze experts gaat daarna aan de slag en zorgt voor een lekkere kop koffie of thee. Hij of zij brengt vervolgens zowel de problematiek als uw talenten in kaart en maakt dan een helder plan, altijd in wederzijds overleg.

Let wel: Er gaat in principe geen informatie naar buiten zonder uw uitdrukkelijke toestemming, alleen in het geval van een second opinion is dat soms wel zo (voor extra informatie klik hier).

Vervolgens wordt gestart met de behandeling.

Ervaring en specialiteiten

Al onze experts hebben minstens enige jaren extra opleiding na hun universitaire studie. De stijl van onze experts, maar ook hun specialiteiten verschillen flink, dus soms zit u niet direct bij de juiste persoon, als u dat gevoel heeft geef dat dan vooral ook aan. Denk vooral met ons mee en neem geen blad voor de mond, het gaat tenslotte om u!

Wat is jullie medicatiebeleid?

Farmacotherapie

Binnen Maarsingh en van Steijn bestaat de mogelijkheid tot farmacotherapie. Hiervoor kan een arts of een verpleegkundig specialist – ggz (vs-ggz) worden ingezet.

Wat zijn de kosten?

Het is belangrijk om van tevoren goed uit te zoeken wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekering wanneer u therapie krijgt bij Maarsingh & van Steijn. U wilt immers achteraf niet voor financiële verrassingen komen te staan. Van belang is om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat u een verwijzing hebt van de huisarts. 

Volledige vergoeding
Vanaf januari 2022 hebben wij een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • De Friesland Zorgverzekeraar (3358)
 • Interpolis Zorgverzekeringen (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen (3351)
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
 • One Underwriting B.V. (8971)
 • Achmea, alleen als u aanvullend verzekerd bent

Wanneer u bij een van bovenstaande verzekeraars verzekerd bent dan krijgt u de kosten volledig vergoed, uitgezonderd van uw jaarlijks eigen risico.

Onvolledige vergoeding
Indien u niet bij één van bovenstaande zorgverzekeraars bent verzekerd raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Vraag bij uw zorgverzekeraar expliciet na wat u vergoed krijgt.
Het volgende is van belang als u contact opneemt met uw zorgverzekeraar

Niet verzekerde zorg
Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld als u klachten heeft die alleen werkgerelateerd zijn. Uw huisarts weet hier meer van en ook onze psycholoog weet precies om welke beelden dit gaat.

Hoe ziet de nota eruit?

Vanaf 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen op een nieuwe manier in rekening gebracht, ‘het zorgprestatiemodel’. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
De grootste veranderingen voor u als cliënt op een rijtje. 

 • Op de nota staan de prestaties duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.
 • De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen en zijn landelijk vastgesteld door de NZA.
 • Het eigen risico wordt vanaf 2022 elk jaar in rekening gebracht. Heeft u sessies in 2022 en 2023, dan spreekt u dus uw eigen risico aan in 2022 en 2023.
 • Er wordt elke twee weken een factuur gestuurd van de geleverde prestatie. Zie hieronder welke zorgprestaties er allemaal op de factuur kunnen komen te staan. 

Zorgprestaties
In de vrijgevestigde setting zijn er verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.
 • asynchrone zorg; als u contact met uw behandelaar hebt op verschillende korte momenten bv via de mail, hiervoor wordt een behandelconsult gebruikt

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven van 2022 voor de verschillende prestaties bekijken, voor zowel de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en overige beroepen via een tarievenzoeker https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.

Maarsingh en van Steijn valt wat betreft setting onder ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II. Wij hanteren in de praktijk 100% van de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Voor intercollegiaal overleg en reistijd zijn generieke bedragen vastgesteld.

Een voorbeeld

Om een beetje een idee te krijgen van de kosten, hierbij een voorbeeld van een behandeltraject bij een GZ-psycholoog. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleed, het is een voorbeeld en de duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten, de noodzaak van meer uitgebreide diagnostiek en het gezamenlijk opgestelde behandelplan.

 • Intakegesprek met GZ psycholoog (inclusief invullen vragenlijsten en opstellen en bespreken behandelplan)
  2 uur diagnostiek Gz-psycholoog € 351,55
 • 8 behandelconsulten (waaronder een sessie die wordt ingezet voor een eHealth programma)
  8 maal 1 uur een behandelconsult GZ-psycholoog € 1149,68
 • Asynchrone digitale zorg (30 minuten mailcontact over en weer tussen de sessies door, naast de eHealth ondersteuning)
  30 min behandelconsult GZ-psycholoog € 85,16

Totale kosten € 1586,39

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij een contract hebben, dan wordt de nota rechtstreeks opgestuurd naar de zorgverzekeraar. Indien u elders verzekerd bent, krijgt u de nota zelf toegestuurd en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering.

Hoe werkt dat als ik een afspraak annuleer?

Als u de afspraak vergeet of om een goede reden niet op kom dagen?
Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet. Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren.
In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.
Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoen wij hier aan en kunt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe Maarsingh en van Steijn haar werk georganiseerd heeft hier downloaden. Voor Maarsingh en van Steijn Leeuwarden klikt u hier

Voor Maarsingh en van Steijn Groningen kunt u de kwaliteitsstatuten per behandelaar terugvinden bij ‘onze mensen’.