Meest gestelde vragen

Algemeen

Wat zijn jullie coronamaatregelen?

We passen ons beleid steeds aan om te voldoen aan de voorschriften van RIVM. Op dit moment gaan alle afspraken gewoon door! Hoe?

Behandelingen kunnen plaatsvinden bij ons op de praktijk (face tot face) of via (beeld)bellen. Er kunnen diverse redenen zijn waardoor het toch niet verstandig is om te komen. De redenen kunnen bij u liggen, maar ook bij de behandelaar zelf (bijvoorbeeld klachten, een kwetsbare partner, thuissituatie waardoor langskomen niet lukt, etc.). Uw behandelaar zal daarom zelf met u afstemmen wat de beste contact-manier is die bij u past. We gaan er momenteel van uit dat u naar de praktijk komt, als dit niet mogelijk is dan kan de afspraak doorgaan via beeldbellen. Dit doen we via een beveiligde verbinding en de behandelaar zal u uitleggen hoe dat werkt. Mocht u toch klachten krijgen dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk zodat u een uitnodiging kan krijgen voor beeldbellen. Hetzelfde geldt natuurlijk als de behandelaar klachten krijgt.

Voor maatregelen in Groningen; ga naar ‘locatie Groningen’

Hoe lang is jullie wachttijd?

U kunt zich laten verwijzen door uw huisarts waarna u door het secretariaat benaderd wordt voor het inplannen van een pre-intake.

Wat te doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

We stellen het erg op prijs als u aan ons teruggeeft wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet echt verbeteren, dus doe dat vooral. Heeft u algemene feedback (zowel positief als negatief), dan is er de mogelijkheid dit met ons te delen via een jaarlijkse spiegelavond. Heeft u een klacht? De gangbare eerste stap is om het op te nemen met de psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert dan kan dit ook via de directie. U wordt in beide gevallen binnen zes weken persoonlijk uitgenodigd. Als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog of de directie door te geven dan kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie.
Als u tips wilt kunt u kijken op de site van de beroepsvereniging deze site of op de site van een onafhankelijke partij erisietsmisgegaan.

Wat kan ik de eerste keer verwachten?

Korte test

Voorafgaand aan uw eerste afspraak krijgt u een uitnodigingsbrief en tevens het verzoek een korte test in te vullen voor de eerste afspraak. Via uw mailadres krijgt u een link naar 2 korte tests toegestuurd die we altijd van tevoren en achteraf opnieuw even doen. We willen niet alleen maar roepen dat we goede dingen doen, maar ook echt precies weten of dat dan wel zo is.

Eerste afspraak

Als u de eerste keer komt en de voordeur binnenloopt, ziet u meteen de balie van ons secretariaat. Onze secretaresses kijken of we al uw gegevens hebben en vertellen u waar u moet zijn.

In kaart brengen problematiek en talenten

Eén van onze experts gaat daarna aan de slag en zorgt voor een lekkere kop koffie of thee. Hij of zij brengt vervolgens zowel de problematiek als uw talenten in kaart en maakt dan een helder plan, altijd in wederzijds overleg.

Let wel: Er gaat in principe geen informatie naar buiten zonder uw uitdrukkelijke toestemming, alleen in het geval van een second opinion is dat soms wel zo (voor extra informatie klik hier).

Vervolgens wordt gestart met de behandeling.

Ervaring en specialiteiten

Al onze experts hebben minstens enige jaren extra opleiding na hun universitaire studie. De stijl van onze experts, maar ook hun specialiteiten verschillen flink, dus soms zit u niet direct bij de juiste persoon, als u dat gevoel heeft geef dat dan vooral ook aan. Denk vooral met ons mee en neem geen blad voor de mond, het gaat tenslotte om u!

Wat is jullie medicatiebeleid?

Farmacotherapie

Binnen Maarsingh en van Steijn bestaat de mogelijkheid tot farmacotherapie. Hiervoor kan een arts of een verpleegkundig specialist – ggz (vs-ggz) worden ingezet.

Wat zijn de kosten en hoe ziet de nota eruit?

Per 1 september verandert Maarsingh & van Steijn van een vrijgevestigde praktijk naar een GGZ-instelling. Dit brengt allerlei veranderingen met zich mee, waaronder de manier van vergoeding en betaling. Graag verwijzen we u naar deze pagina voor alle actuele informatie.

Header text

Hoe werkt het als ik een afspraak annuleer?

Als u de afspraak vergeet of om een goede reden niet op kom dagen?
Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet. Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren.
In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.
Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoen wij hier aan en kunt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe Maarsingh en van Steijn haar werk georganiseerd heeft hier downloaden. Voor Maarsingh en van Steijn Leeuwarden klikt u hier

Voor Maarsingh en van Steijn Groningen kunt u de kwaliteitsstatuten per behandelaar terugvinden bij ‘onze mensen’.