Wachttijden

Locatie Leeuwarden

wachttijd voor de basis-GGZ
Basis GGZ:
U kunt zich laten verwijzen door uw huisarts waarna u door het secretariaat benaderd wordt voor het inplannen van een pre-intake.
S-GGZ: U kunt zich laten verwijzen door uw huisarts waarna u door het secretariaat benaderd wordt voor het inplannen van een pre-intake.

Locatie Groningen

wachttijd voor de basis -GGZ
4 tot 5 weken. Voor de Specialistische GGZ gaat de planning in overleg

Als er veranderingen in wachttijden plaatsvinden, dan vermelden wij dat op deze plek.

Via deze link vindt u het factsheet van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) over wachttijden in de zorg.