Van Perfectionist naar Optimalist

Doel en werkwijze
De training is praktisch van aard en er op gericht nieuwe ervaringen op te doen.
Je leert op deze manier:
• hoe je je leefregels, normen en zelfbeeld kunt bewerken
• het vergroten van je faalplezier,
• successen te vieren
• meer flexibel te zijn
• hoe je in de flow komt
• starre gewoontes te doorbreken
• je spontaniteit en zelfcompassie te vergroten