Sociaal Experimenteren

Doelgroep
Mensen die door negatieve angstige gedachten angst en spanning ervaren in sociale situaties. Hierdoor gaan ze situaties vermijden of passen ze acties toe om de kans op het laten uitkomen van de angstige situatie zo klein als mogelijk te maken. 

Doel en werkwijze:
De training kent een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de nadruk zal liggen op het ‘doen’. Zo wordt er stilgestaan bij;