Excellent Communiceren

Een training gericht op leren onderhandelen onder het motto ”zacht voor de mens en hard voor de zaak”.

Doel en werkwijze

In de cursus wordt de methode van principieel onderhandelen aangeleerd.

De methode

Ontwikkeld in het “Harvard Negotiation Project” en het eigene ervan is dat de cursusdeelnemer leert om zowel de eigen zaak te behartigen als de relatie te voeden.

Het is dus niet een manier om te leren je harder op te stellen of juist te leren zachter te worden in de onderhandeling maar een methodiek om beide tegelijkertijd te doen. Vooral in situaties waarbij de belangen gemakkelijk conflicteren (o.a. commerciële onderhandelingen of ziekteverzuimgesprekken) is dit een uiterst waardevolle methode die praktische handvatten biedt.

Tevens helpt deze methode om het probleemoplossende vermogen en het creatief handelen te vergroten en daadkrachtiger op te treden.