Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) wordt ingezet op het moment dat er meer inzicht gewenst is in:

Werkwijze

Stapsgewijs worden de verschillende functies en vaardigheden getest, deels op de computer en deels met pen en papier taken. Een uitgebreid NPO neemt ongeveer een dag in beslag.

Hersenletsel

Een NPO wordt vaak ingezet als er een hersenbeschadiging is of vermoed wordt. Er wordt in kaart gebracht wat het letsel op praktisch uitvoerend vlak voor consequenties heeft en met welke beperking rekening dient te worden gehouden. Deze vorm van NPO is het meest eenduidig.

Burnout of depressie

Vaak echter is het niet helder of er al dan niet sprake is van letsel en zijn hier ook geen aanwijzingen voor. In de praktijk blijkt iemand echter toch last te hebben van aandachts- en geheugenproblemen. Dergelijke klachten komen ook voor bij bijvoorbeeld een burnout of een depressie. Het onderzoek krijgt dan meer een differentiërend karakter waarbij ook de persoonlijkheid wordt meegenomen.