Traumabehandeling

Bij Maarsingh en van Steijn zijn er verschillende aanpakken mogelijk wanneer er sprake is van een acute of posttraumatische stressstoornis.

EMDR

In de meeste situaties wordt als eerste EMDR als behandelmethodiek ingezet. Dit is een wetenschappelijk goed onderbouwde benadering die ook vanuit de richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg als eerste methodiek wordt voorgeschreven. Wanneer het een eenmalig trauma betreft zijn vier tot zes behandelsessies vaak voldoende om klachtenvrij te raken.
Voorbeelden van dergelijke trauma’s zijn:

Breed inzetbaar

EMDR is een heel breed te gebruiken behandelmethode (zie ook www.emdr.nl). De methode kan ook gebruikt worden wanneer er geen sprake is van een acute of posttraumatische stressstoornis, maar wanneer er wel sprake is van emotioneel geladen gebeurtenissen die iemand belemmeren in de omgang met situaties in het dagelijks leven.
Je kunt bijvoorbeeld een conflict met iemand hebben gehad en moeite houden om ‘normaal’ met diegene om te gaan.

Doel EMDR

De behandeling met EMDR helpt je dan om de emotionele lading weg te halen, zodat je je weer rustig (neutraal) voelt in het contact met die ander en de heftige emoties niet meer in de weg staan.

BEPP

Naast de EMDR wordt ook de BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie van de Posttraumatische stressstoornis) gebruikt. Dit is een behandelprotocol waarbij er naast het blootstellen aan de nare ervaring, ook veel aandacht is voor:

In deze behandeling wordt niet alleen het trauma zelf behandeld, maar is er ook veel aandacht voor de persoon zelf, hoe deze met zijn gevoelsleven en de omgeving omgaat en de wijze waarop iemand zijn toekomst weer vormgeeft.

Onze experts

De meeste van onze psychologen kunnen EMDR inzetten in hun behandelingen.
BEPP wordt gegeven door Lammie van Engen.