Neuropsychologische behandeling

Hersenletsel kan niet zichtbare gevolgen geven, die u kunnen beperken in het prettig functioneren in de thuissituatie, op het werk en met dierbare anderen. Inzicht in de gevolgen en de betekenis ervan voor uw dagelijks functioneren kan u helpen meer grip te krijgen op uw leven. Het vergroten van vaardigheden, weerbaarheid en psychologische veerkracht kan leiden tot meer welbevinden. Niet altijd is multidisciplinaire revalidatie hiervoor (meer) noodzakelijk, soms kan ook een monodisciplinair traject bij de psycholoog voldoende zijn.

Samenwerking en ketenzorg

Wanneer meer gespecialiseerde of multidisciplinaire hulp nodig is, verwijzen wij door naar een van onze ketenpartners, waaronder Revalidatie Friesland en het UMCG.

Afasievriendelijk

Problemen met communiceren door bijvoorbeeld een afasie of dysartrie?
Met onze expertise op dit gebied hoeft dit geen belemmering te zijn voor psychologisch onderzoek of behandeling.

Onze experts

Lia Oppewal hebben veel ervaring met het onderzoek en de behandeling van mensen met hersenletsel.