Arbeid en Psyche

Jobcoaching

Jobcoaching betreft een traject waarin een deskundige op het gebied van psychologie en management zich focust op het optimaliseren van de kwaliteiten van de cliënt binnen de visie van de organisatie waar hij werkzaam is. Samen met de cliënt en zijn leidinggevende wordt een eenduidig plan gemaakt op welke manier een cliënt het beste tot zijn recht kan komen en wat hij zal moeten ontwikkelen, zodanig dat het binnen de kaders van de afdeling past. Bij jobcoaching wordt er nauw samengewerkt tussen psycholoog, cliënt en werkgever. Als een hele afdeling kampt met verzuim, dan loont het de moeite om een bredere aanpak te kiezen.

Managementcoaching

Bezinnen op de eigen kwaliteiten en valkuilen als manager. Vaak zullen vooral de doelen en middelen aan de orde komen die relevant zijn als people manager. Het spanningsveld tussen hard moeten zijn voor de zaak en zacht voor de mens en hoe daar op excellente wijze vorm aan te geven, is een voorbeeld dat veelvuldig voorkomt en onderwerp van de coaching kan zijn.