Harold Wenning

COACH, EMDR, MINDFULNESSTRAINER, VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ

Wie is Harold?

Harold heeft ervaring in de somatische en geestelijke gezondheidszorg. Hij is zich er van bewust dat lichamelijke en mentale vitaliteit een grote rol spelen bij het welbevinden van mensen en betrekt beide daarom graag in zijn gesprekken. Daarnaast is steun van het sociale netwerk onontbeerlijk bij herstel. Mensen in het sociale netwerk van een cliënt worden vaak betrokken bij de behandeling en zijn meer dan welkom.

Binnen Maarsingh & van Steijn is Harold de enige verpleegkundig specialist-ggz. Een verpleegkundig specialist-ggz is een behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. Naast medisch-psychiatrische behandelvormen, zoals het voorschrijven van geneesmiddelen, maakt de verpleegkundig specialist-ggz in de behandeling gebruik van psychologische interventies zoals EMDR, CGT en ACT.

Harold is regiebehandelaar in de basis- en specialistische ggz.

Ik bied vooral kortlopende trajecten (max. 8 sessies) in de Basis-GGZ .
Informeer voor eventuele wachttijden bij ons secretariaat.

Expertise

  • Verpleegkundig specialist – GGZ
  • Farmacotherapie
  • ADHD bij volwassenen
  • Coach
  • Stressjamcoach
  • EMDR
  • Mindfulnesstrainer

Voor het kwaliteitsstatuut van Maarsingh en van Steijn Leeuwarden klik hier. Een persoonlijk statuut van Harold is op te vragen via ons secretariaat.

Zijn BIG-nummer is 49025541830