Coulanceregeling Studentenpoli

Ons principe 

We vinden dat zorg toegankelijk moet zijn, voor iedereen. Meer en meer komt de vrije artsenkeuze onder druk te staan. Meer en meer is er controle van de zorgverzekeraar. Wij kunnen daar niet langer in mee gaan. Wij willen -ook omdat het bij wet bepaald is- de zorg toegankelijk houden. Voor iedereen. 

Een coulanceregeling, hoe werkt dat voor de Studentenpoli? 

Omdat we geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar  minder vergoedt dan het bedrag op uw factuur. De coulanceregeling is een regeling waarbij wij uw restant bedrag vanaf 65% kwijtschelden. 

Let op, deze specifieke coulanceregeling voor de Studentenpoli gaat in per 1 april 2024. 

Dit betekent dat de regeling alleen betrekking heeft op alle gefactureerde consulten ná 1 april 2024.  

Er zijn 3 opties: 

Optie 1. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie 100%.

Optie 2. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie voor 65-100%. 

Optie 3. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie voor minder dan 65%. 

Stappenplan

Optie 1. Volledige vergoeding 

Optie 2. Grotendeels vergoed 

Optie 3. Vergoeding is minder dan 65% 

Let op, pas na ontvangst van een declaratiebewijs in onze mailbox coulance@maarsinghenvansteijn.nl kunnen wij de coulanceregeling toepassen. Tot die tijd zult u nog een betalingsherinnering krijgen voor het niet aangetoonde door u in mindering gebrachte coulancekorting. 

Eigen risico en eigen bijdrage

Let erop dat u afspraken heeft met uw zorgverzekeraar over uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Hier kunnen zich twee scenario’s voordoen die invloed hebben op uw betaling. 

U heeft uw eigen risico nog niet (in zijn geheel) gebruikt. 

In deze situatie is er wellicht nog een deel uit uw wettelijk verplichte of vrijwillige eigen risico niet opgemaakt. In dit geval kan uw zorgverzekeraar ervoor kiezen het afgesproken percentage niet of deels aan u uit te keren, maar te verrekenen met uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht. 

U heeft uw eigen risico voor het resterende jaar al opgemaakt. 

U heeft dit jaar al uw maximale vrijwillige of verplichte risico opgebruikt. De zorgverzekeraar betaalt dan het afgesproken percentage aan u uit. 

Vragen 

Heeft u vragen over de inhoud van de behandeling? Neem contact op met uw behandelaar.  

Heeft u vragen over de over de inhoud van de factuur? Neem contact op met zorgadministratie@maarsinghenvansteijn.nl

Heeft u vragen over betaling en betalingsherinneringen en betalingsregeling? Neem contact op met administratie@maarsinghenvansteijn.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding van de factuur? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.