Ebooks Circulaire Gezondheid en Sicht

Circulaire Gezondheid

Het zorginfarct met lange wachtlijsten, milieuproblematiek, armoede, de teloorgang van biodiversiteit, gifstoffen, een pandemie van bewegingsarmoede, Parkinson, psychische problemen bij de jeugd en bodemproblematiek. Als je alles tot je door laat dringen, zakt je de moed haast in de schoenen. Maar gek genoeg zijn deze ogenschijnlijk losstaande problemen meer met elkaar verbonden dan ze op het eerste gezicht lijken. Zo is het gemis aan biodiversiteit in de bodem rechtstreeks van invloed op onze gezondheid en leveren ongezonde leefgewoontes hoge zorgkosten op.

Toch zijn er kansen, maar dan is het zaak om de samenhang beter te gaan begrijpen.

Sicht

Gezondheids- en ziektegerelateerde informatie komt niet alleen uit de zorg, maar ook uit bredere domeinen zoals landbouw, water, en levensstijl. Het concept ‘big data’ speelt hierbij een grote rol. Innovaties richten zich op nieuwe methoden om waardevolle gegevens te verzamelen, inclusief informatie die voorheen niet werd vastgelegd. Het blijft uitdagend om gegevens op betekenisvolle wijze aan elkaar te koppelen.

Oplossing: een open schaalbare regionale informatievoorziening gebaseerd op open standaarden. In het project Sicht gaan wij een eerste stap zetten op weg naar een regionale informatievoorziening.