Vitaal leiderschap – MenSWerkt

Doel en werkwijze

Iedereen lijkt het wel te weten: vitale, florerende mensen hebben alles te maken met een 
beter leven. Barbara Frederikson (2009) deed hier 20 jaar onderzoek naar. Florerende mensen 
zijn niet alleen gelukkiger, maar dragen ook actief bij aan hun omgeving. Hoe staat het eigenlijk met jezelf, met jou als leidinggevende en/of met je team? 

Met behulp van de training ‘Vitaal leiderschap’ ontwikkel je onder andere inzichten en vaardigheden op het gebied van leidinggeven. Wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken van leidinggevenden/teams of organisaties die het al handig doen op dit gebied en wat kan jij hiervan zelf meenemen? Daarnaast wordt er in de training stil gestaan bij je persoonlijke vitaliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zgn. Driedaagse Fysiologische Stressmeting (Kana CheckUp). Je draagt 3 dagen en 3 nachten een sensor, zodat je inzicht krijgt in je eigen energieverdeling, je functioneren, je stress, je beweging en herstelmomenten tijdens deze periode. Met behulp van de uitkomst van deze meting krijg je niet alleen inzicht. Ook krijg je zicht op waar je kwaliteiten liggen en hoe je kan sturen op je eigen vitaliteit. Naast de inzichten die je verwerft ten aanzien van je persoonlijke vitaliteit en het leidinggeven is er in de training evengoed aandacht voor het werken met je team en hoe de vitaliteit van je team te vergroten. 

Doelgroep

Ben jij een leidinggevende die zelf meer wil floreren, je team/organisatie een stap verder wil helpen vitaal te worden en daarvoor de tools en de inzichten nog mist? Dan is deze training, speciaal gericht op leidinggevenden in alle lagen van een organisatie, zeker iets voor jou!

Werkvorm

Er wordt gewerkt in een groep tussen de 6 en 10 deelnemers. Tijdens de training maken we gebruik van theorie en veel praktijk. De bijeenkomsten zetten aan tot reflectie en experimenteren met ander gedrag. Binnen de training wordt ook gebruikgemaakt van Kana CheckUp (een 3-daagse persoonlijke fysiologische stressmeting).

Resultaat

  • Optimaliseren en sturen op persoonlijke vitaliteit
  • Het nog effectiever vitaal leiding kunnen geven 
  • Het ontwikkelen en positief beïnvloeden van florerende en vitale teams

Trainingsdata & locatie

Voorafgaand aan deze training volgt informatie en instructie voor de Kana CheckUp. 

Kosten

De kosten voor de training voor mensen die zichzelf aanmelden dan wel door hun werkgever worden aangemeld bedragen: €1350,- pp (incl. de Kana CheckUp). De totaalprijs is excl. 21% BTW.

Contact & informatie

Office@maarsinghenvansteijn.nl telefoonnummer 058-2137665


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

14 mei 2024


Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW Leeuwarden
Data: 14, 21 en 28 mei en 9 juli 2024
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Startdatum

24 september 2024


Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW Leeuwarden
Data: 24 september 1, 8 en 15 oktober 2024
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur


Trainingen – Zonder verwijzing huisarts en zonder zelf bekostigen
Aanmelden