Sociaal experimenteren

Doelgroep

Mensen die door negatieve angstige gedachten angst en spanning ervaren in sociale situaties. Hierdoor gaan ze situaties vermijden of passen ze acties toe om de kans op het laten uitkomen van de angstige situatie zo klein als mogelijk te maken.  

Doel en werkwijze:

De training kent een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de nadruk zal liggen op het ‘doen’. Zo wordt er stilgestaan bij;

  • Het switchen tussen en het verleggen van je aandacht op jezelf en op de taak
  • Het onderzoeken van je negatieve voorspellingen.
  • Het verschil tussen het toepassen van veiligheidsgedrag of vermijding, en dit juist niet doen.
  • Het effect van het aangaan van sociale situaties zonder deze al helemaal uitgedacht te hebben vooraf.
  • De mindset rondom stress.

Aanmelding

Aanmelding kan via de werkgever plaatsvinden of op persoonlijke titel. Ook kan verwijzing via de huisarts plaatsvinden (er moet dan sprake zijn van een sociale angststoornis) en dan kan de training vergoed worden vanuit de zorgverzekeraar.

Kosten:

De kostprijs voor mensen die zichzelf aanmelden of zich via een werkgever aanmelden, bedraagt € 800,- per persoon (exclusief 21 % BTW). De kostprijs voor mensen die aangemeld worden via hun huisarts en recht hebben op zorg via de zorgverzekering, kan vooraf niet precies gegeven worden. De kostprijs hangt namelijk af van de groepsgrootte gedurende de training, de trainers en de afspraken die je over de hoogte van je vergoeding hebt met je verzekeraar. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Neem even contact met ons op als je een indicatie wilt weten. 
Duur

De training bestaat uit 9 groepssessies van twee uur en 3 individuele stressjamsessies van 1 uur. De training gaat van start bij een groep van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Trainers

De groepssessies worden verzorgd door Tess Dortland, psycholoog, Larissa Jacobs, psycholoog i.o. en door provocatief coach en trainer Jeroen Stek. Naast de groepssessies zullen er individuele sessies bij een van onze  stressjamcoaches worden gevolgd.

Locatie en contactgegevens
Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden.  Meer inlichtingen via het secretariaat 058-2137665 of mail naar trainingen@maarsinghenvansteijn.nl


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

9 januari 2024


Locatie: Leeuwarden
Data: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en 30 april 2024
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur


Trainingen
Aanmelden