Leven met ruis op de lijn!

Deze training is voor cliënten die de training via de zorgverzekering betaald krijgen.

Een ingewikkelde relatie met je ouders of met je kind kan soms leiden tot een (niet gewilde) breuk. Geen contact lijkt op de korte termijn rust te geven maar op de lange termijn staat het juist geluk vaak in de weg. Een lastige verbinding met je ouders of je kind of een verbroken verbinding versterkt vaak onzekere gevoelens, angst- en somberheidsklachten.

Wat zou het mooi zijn als je ondanks deze ingewikkelde relatie goed leert verbinden met jezelf en de ander. 

De training Leven met ruis op de lijn! speelt hierop in. In de training worden elementen gebruikt uit de systeemtherapie, schematherapie en acceptance en commitment therapie en bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten en een follow up. 

Voor wie:
Voor mensen met angst- en somberheidsklachten die relatieproblemen hebben met hun ouders of kind(eren) en mogelijk het contact (tijdelijk) verbroken hebben. Als je het gevoel hebt verlaten te zijn door een belangrijke dierbare kan het moeilijker zijn om je hart te geven. Als het openstellen naar de ander je moeizaam afgaat, zal je dit merken in die verbinding.

Doel:
Leren leven met ruis op de lijn houdt in dat cliënten leren een goede verbinding te maken met zichzelf en met hun dierbaren ondanks de ingewikkelde ouder-kindrelatie. Dit leidt uiteindelijk tot afname van de angst- en/of somberheidsklachten. Het herstellen van de ouder-kind relatie zou het gevolg van de training kunnen zijn maar is niet het doel op zich.

Werkwijze:
Tijdens deze training krijg je inzicht in de ouder-kindrelatie, leer je op een goede manier zorgen voor je eigen behoeften zodat je meer (zelf)vertrouwen en zelfcompassie ontwikkelt. Daarnaast zal je in staat zijn om de balans tussen geven en nemen te vergroten waardoor de kans op verbinding met je kind toe zal nemen. 

Zo weinig mogelijk droge kost maar juist met elkaar uitwisselen, ervaren, oefenen en (weer) plezier hebben zijn onze uitgangspunten!

Duur: Het programma bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en een follow-up bijeenkomst een paar weken later.
Aan het einde van de training wordt als nazorg de Therapielandmodule ‘Zelfcompassie’ voor je klaargezet. 

Trainers: Jerien Rolf, systeemtherapeut NVRG & Gerbrig Kamps-Lettinga, GZ-psycholoog en systeemtherapeut NVRG i.o.

Aanmelding en kosten: Verwijzing kan via de huisarts voor behandeling binnen de basis- GGZ. Voor vergoeding van de zorgverzekeraar dient er sprake te zijn van een diagnose en zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden.

De kostprijs voor mensen die aangemeld worden via hun huisarts en recht hebben op zorg via de zorgverzekering, kan vooraf niet precies gegeven worden. Deze prijs hangt namelijk af van de groepsgrootte gedurende de training, de trainers en de afspraken die je over de hoogte van je vergoeding hebt met je verzekeraar. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Neem contact met ons op als je een indicatie wilt weten

Wilt je je aanmelden? Neem dan contact op met ons secretariaat. Telefoonnummer 0582137665 of mail naar info@maarsinghenvansteijn.nl


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

18 maart 2024

Vol

Locatie: Leeuwarden
Data: 18 en 25 maart, 8, 15 en 22 april en 13 mei 2024
Tijd: 9:00-11:00 uur
Startdatum

9 september 2024


Locatie: Leeuwarden
Data: 9, 16, 23, 30 september, 7 oktober en 4 november 2024
Tijd: 09:00 uur tot 11:00 uur