Leuker leven met AD(H)D

Doelgroep
Mensen die zich herkennen in:
• Het druk zijn in gedrag en/of het druk hebben in het hoofd.
• Het hebben van een brede focus waardoor zaken soms onoverzichtelijk worden en waardoor chaos ontstaat.
• Het zich verliezen in hun enthousiasme waardoor ze impulsieve keuzes maken.

En die last hebben van:
• Problemen in het dagelijks leven met studie of werk, hun zelfbeeld en/of emoties.

Zowel mensen met een AD(H)D diagnose, als mensen met kenmerken van AD(H)D zijn welkom.

Doel 
Het doel van de training is het vergroten van zelfmanagement. Zelfmanagement gaat erover hoe jij het beste jezelf en je leven kunt organiseren binnen jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Door op een andere ma-nier met de sterke en zwakke kenmerken van AD(H)D om te leren gaan, krijg je meer controle over jezelf en je leven. 

Werkwijze/Werkvorm
De training is een combinatie van theorie en praktijk en maakt gebruik van stressjam:
• Er wordt ingegaan op de oorzaak van de verschillende klachten en welke (behandel)mogelijkheden er zijn om deze te verminderen;
• Er worden in de training verschillende strategieën aangereikt om te leren plannen en organiseren, om te leren handiger om te gaan met je AD(H)D in je sociale en werkomgeving en om te leren omgaan met emoties.
Hiermee wordt geoefend in het dagelijks leven;
• Bij stressjam wordt door middel van coaching, virtual reality en real-time biofeedback de stressmindset getraind. Dit houdt in dat je leert om de werking van het eigen stress-systeem te kennen. Bij stressjam leer je
de positieve stress positief te gebruiken en jezelf te kalmeren bij als negatief ervaren stress;
• De training vindt plaats in een groep. In een groep vind je herkenning, ontmoet je mensen die dezelfde problemen als jij ervaren en die echt begrijpen wat je voelt. Uit ervaring weten we dat dit hoop biedt voor de toekomst en dat dit handvatten biedt voor de problemen die je ervaart. 

Aanmelding. Er zijn verschillende manieren om je aan te melden. Dit kan zelf maar ook via de werkgever of via de huisarts/bedrijfsarts. Aanmelden kan via trainingen@maarsinghenvansteijn.nl of bel het secretariaat 058-2137665

Praktische informatie. De training bestaat uit in totaal 10 sessies: 6 tweewekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur. 3 individuele Stressjam-sessies van 1 uur en een maand na de training is er een terugkomdag. De training gaat van start bij een groep van minimaal 4 deelnemers en de maximale groepsgrootte is 8. Trainers zijn: Annemarieke Versteeg, Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en Jacoba Bansema (psycholoog).

Kosten. De kosten voor deelnemers die door zichzelf of via hun werkgever worden aangemeld zijn €1085 p.p. De kostprijs voor mensen die recht hebben op vergoeding vanuit hun zorgverzekering, kan niet vooraf gegeven worden, omdat deze prijs afhankelijk is van een aantal variabele factoren. Voor een indicatie kun je wel altijd contact met ons opnemen. Wij hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). 


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

27 januari 2023


Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden
Data: 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 april, 12 mei 2023
Tijd: 09.00 uur tot 11.00 uur
Startdatum

8 mei 2023


Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden
Data: 8, 15 en 22 mei, 12 en 26 juni en 3 juli 2023
Tijd: 09.00 uur tot 11.00 uur


Inschrijven

Beschikbare startdata:

27 januari 2023 8 mei 2023 Selecteer een geldig formulier
Trainingen
Aanmelden