Het is tijd man!

“Het aansterken van positieve patronen omtrent seksualiteit”

Seksuele opvoeding, maatschappelijke en culturele normen en je omgeving hebben een grote invloed op de vorming van seksualiteit. De vraag “Ben ik normaal?” is misschien wel de meest gestelde vraag rondom seksualiteit.

Seksualiteit is enorm divers. Gebrek aan kennis beinvloedt hoe we over seksualiteit denken, voelen en hoe we ons seksueel gedragen. Kennis geeft inzicht, vertrouwen en het gevoel zeggenschap te hebben. Het tegenovergestelde geldt ook. Als we onvoldoende kennis of een eenzijdig beeld hebben over seksualiteit, zorgt dit vaak voor een negatief zelfbeeld, prestatiedrang, gevoelens van schaamte en de neiging te willen vermijden of juist verslavingsgedrag te ontwikkelen.

Doelgroep

Alle mannen die hun seksualiteit en kennis op dit vlak wil vergroten om klachten omtrent dit onderwerp beter te begrijpen en nieuwe positieve patronen te ontwikkelen.

De groep is bedoeld voor 4 tot maximaal 8 deelnemers. Het hebben van een partner is niet noodzakelijk om deel te nemen aan deze mannengroep.  

Doel en opzet

Iedere deelnemer heeft eigen wensen omtrent seksualiteit en werkt binnen de groep dus aan persoonlijke doelen. Tijdens de groep wordt onder andere gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en lichaamsgerichte oefeningen. Middels een brede benadering zal ingegaan worden op jouw klachten, mogelijke oorzaken en in stand houdende factoren. Er is aandacht voor ieders seksuele opvoeding en ontwikkeling, mythes rondom seks, wensen en grenzen en de seksuologische partnerrelatie. We denken dat ieders seksualiteit positief gevormd kan worden en dat negatieve patronen kunnen worden doorbroken. Mocht je een partner hebben, dan worden er ook twee (aparte) gesprekken met jou en je partner gepland, een seksuele relatie heb je immers niet alleen. Deze gesprekken vinden buiten te groep plaats. Een belangrijk doel is om belemmerende gedachten om te buigen naar helpende gedachten en gedrag. Met als wens dat er meer ruimte kan ontstaan voor de lijflijke ervaringen, experimenteren, speelsheid en spontaniteit.

Praktisch

De groep bestaat uit in totaal 6 groepsbijeenkomsten. Indien je een partner hebt zal voorafgaand aan de  groep en na afloop een partnerrelatiegesprek ingepland worden. Ook zonder partner kun je aan de groep deelnemen.

Aanmelding

Kan met een verwijzing van de huisarts voor behandeling binnen de basis-GGZ en er zal altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen met het secretariaat op het nummer 058-2137665 of mail naar trainingen@maarsinghenvansteijn.nl

Kosten

Wanneer er sprake is van een diagnose kan de behandeling worden vergoed via de zorgverzekering. De exacte kostprijs voor mensen die via hun huisarts worden doorverwezen en recht hebben op vergoeding via de zorgverzekering, kan niet vooraf worden vastgesteld. Deze hangt af van factoren zoals groepsgrootte, trainers en afspraken met de verzekeraar. We hanteren tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Neem contact met ons op voor een indicatie.  

Locatie en contactgegevens

Bollemanssteeg 64, 8911 DW Leeuwarden.Neem gerust contact op met het secretariaat 058-2137665 of mail naar trainingen@maarsinghenvansteijn.nl                 


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

14 februari 2024


Locatie: Bollemanssteeg 64, Leeuwarden
Data: 14 en 21 februari, 13 en 27 maart en 10 april 2024
Tijd: 9.00 uur tot 11.00