Gezond zelfvertrouwen

Doelgroep 
De training is bedoeld voor mensen die last hebben van negatieve overtuigingen en gevoelens over zichzelf zoals niks waard te zijn, onkundig te zijn, dom te zijn, er niet bij te horen, of lelijk te zijn. En willen leren om realistischer en positiever naar zichzelf te kijken om hun zelfbeeld, eigenwaarde en zelfvertrouwen te verbeteren.

Doel en werkwijze
Als het beeld van jezelf negatief is, dan dringt positieve informatie uit de omgeving niet tot je door. Je ziet voortdurend wat er niet goed is of goed gaat, wat voor klachten kan zorgen. Je dient jouw positieve eigenschappen en ervaringen weer vooraan in het geheugen te krijgen. Deze training is praktisch van aard: geen praatgroep, maar een doegroep. De training is grotendeels gebaseerd op de uitgangspunten van de Competitive Memory Training (COMET). In deze training leer je vaardigheden om positieve gedachten en gevoelens, eigenschappen en ervaringen de competitie aan te laten gaan met jouw negatieve gedachten en gevoelens. Op deze manier ontwikkel je een positiever zelfbeeld, en groeit je eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hoe je naar jezelf kijkt heeft ook grote invloed op je doen en laten. Door jezelf anders te bekijken zul je ook weer nieuwe positieve ervaringen op kunnen en durven doen, waardoor je het zelfvertrouwen nog verder vergroot en je toewerkt naar een realistischer zelfbeeld. 

Aanmelding: Er zijn verschillende manieren om je aan te melden. Je kunt jezelf aanmelden, en je kunt ook aangemeld worden via een werkgever, behandelaar of huisarts. Aanmelden kan via trainingen@maarsinghenvansteijn.nl

Kosten: De kostprijs voor mensen die zichzelf aanmelden of zich via een werkgever aanmelden, bedraagt €900,- per persoon (exclusief 21 % BTW). De kostprijs voor mensen die aangemeld worden via hun huisarts en recht hebben op zorg via de zorgverzekering kan vooraf niet gegeven worden. De kostprijs hangt namelijk af van de groepsgrootte gedurende de training, de trainers en de afspraken die je over de hoogte van je vergoeding hebt met je verzekeraar. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). 

Duur: De training bestaat uit 9 bijeenkomsten. De training gaat van start bij minimaal 6 deelnemers en het maximale aantal deelnemers is 10.

Trainers: De training wordt verzorgd door diverse psychologen en Gz-psychologen werkzaam bij Maarsingh en van Steijn

Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden

Meer inlichtingen via het secretariaat 058-2137665 of mail naar het algemene mailadres: info@maarsinghenvansteijn.nl


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

6 september 2023

Vol

Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden
Data: 6, 13, 20 en 27 september, 4, 11, 18 oktober, 1 en 8 november 2023
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Startdatum

6 september 2023

Vol

Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden
Data: 6, 13 en 20 september, 4, 11, 18 oktober, 1, 8 en 15 november 2023
Tijd: 09:00 – 11:00


Trainingen
Aanmelden