Excellent communiceren – ZPM

Deze training is voor cliënten die de training via de zorgverzekering betaald krijgen.

Doel en werkwijze:
In de cursus wordt de methode van principieel onderhandelen aangeleerd. De methode is ontwikkeld in het “Harvard Negotiation Project” en het eigene ervan is dat de cursusdeelnemer leert om zowel de eigen zaak te behartigen als de relatie te voeden. Het is dus niet een manier om te leren je harder op te stellen of juist te leren zachter te worden in de onderhandeling maar een methodiek om beide tegelijkertijd te doen. Vooral in situaties waarbij de belangen gemakkelijk conflicteren (o.a. commerciële
onderhandelingen of ziekteverzuimgesprekken) is dit een uiterst waardevolle methode die praktische handvatten biedt. Tevens helpt deze methode om het probleemoplossende vermogen en het creatief handelen te vergroten en daadkrachtiger op te treden.
De training wordt zodanig aangeboden dat zonder veel voorbereiding toch merkbaar resultaat wordt geboekt. De cursus is praktisch van aard en eigen casuïstiek is van harte welkom. Het van tevoren zorgvuldig lezen van de literatuur maakt de cursus nadrukkelijk effectiever.
De training bestaat uit vijf dagdelen van drie uur en wordt gegeven door twee trainers. De training gaat van start bij een groep van minimaal acht deelnemers.

Kosten:
De kostprijs voor mensen die aangemeld worden via hun huisarts en recht hebben op zorg via de zorgverzekering kan vooraf niet gegeven worden. De kostprijs hangt namelijk af van de groepsgrootte gedurende de training, de trainers en de afspraken die je over de hoogte van je vergoeding hebt met je zorgverzekeraar. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit
(NZA). 

Literatuur: Fischers, R; Ury, W. en Patton, B.: Excellent onderhandelen, een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in iedere onderhandeling, Business Contact, 2004. ISBN: 9047000285

Trainers: De training wordt verzorgd door diverse psychologen en Gz-psychologen werkzaam bij Maarsingh en van Steijn

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met ons secretariaat. Telefoonnummer 0582137665 of mail naar trainingen@maarsinghenvansteijn.nl


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

8 mei 2024


Locatie: Leeuwarden, Bollemanssteeg 64
Data: 8, 15 en 22 mei, 12 juni en 10 juli 2024
Tijd: 9.00 uur tot 12.00 uur