De Genderidentiteitsgroep

Jouw gender(zoek)tocht, samen!

Doelgroep

Deze groep is bedoeld voor mensen die tegen psychische problemen aanlopen die samenhangen met hun genderidentiteit. Mensen die deze groep volgen kunnen de volgende  vragen hebben:

‘Wat is mijn genderidentiteit? Op welke manier kan ik mijn gender uitdrukken? Welke veranderingen kan ik in mijn leven aanbrengen die beter bij mijn gender passen? Hoe ga ik met vervelende situaties of gevoelens om? Wat kan ik doen wanneer mijn genderidentiteit niet overeenkomt met mijn lichaam? En hoe neem ik anderen mee in mijn transitie?’

Doel en werkwijze

Iedere deelnemer heeft eigen vragen en werkt binnen de groep aan individuele doelen, die zijn niet voor alle deelnemers hetzelfde. Tijdens de groep wordt onder andere gebruik gemaakt van een werkboek. Aan de hand van dit werkboek werk je thuis verschillende opdrachten uit die je aan het denken zetten over onderwerpen als: genderidentiteit, genderexpressie, het sociale leven, daten en seksualiteit, evenwicht vinden in je identiteit en omgaan met moeilijke situaties. Er is veel aandacht voor het delen van ervaringen in een open en veilige sfeer. Samen gaan we op onderzoek uit door met elkaar in gesprek te gaan waardoor je meer leert over je genderidentiteit. Leren doe je gedurende je hele leven, dit betekent dat je niet tot alle antwoorden hoeft te komen op de vragen die je hebt om verder te kunnen. Deze groep biedt jou een routekaart die je kunt volgen in jouw zoektocht en de groep kan ertoe leiden dat jij je sterker en zekerder voelt in het omgaan met jouw genderidentiteit en met meer vertrouwen en de nodige vaardigeden jouw zoektocht verder kan vervolgen.
Aanmelding

Aanmelden kan via trainingen@maarsinghenvansteijn.nl als je een verwijzing van de huisarts hebt.

Kosten

kostprijs voor mensen die aangemeld worden via hun huisarts en recht hebben op zorg via de zorg  

verzekering, kan niet vooraf niet precies gegeven worden. De kostprijs hangt namelijk af van de groepsgrootte gedurende de training, de trainers en de afspraken die je over de hoogte van je vergoeding hebt met je verzekeraar. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Neem even contact met ons op als je een indicatie wilt weten.

Praktische informatie

De training bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten. De groep gaat van start bij minimaal 4 deelnemers en het maximale aantal deelnemers is 8. De training wordt gegeven door Tess Dortland, psycholoog.

Meer inlichtingen via het secretariaat 058-2137665 of mail naar het algemene mailadres: trainingen@maarsinghenvansteijn.nl

Locatie

Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden.


Programma

Trainingsdagen en tijden

Op dit moment is er geen training beschikbaar.

Trainingen
Aanmelden