Uitnodiging “Spiegelavond”

Graag willen wij u uitnodigen voor de “Spiegelavond” op 23 mei 2024.

De wereld om ons heen is constant in beweging. Continue verbetering van onze dienstverlening is dan ook van belang, zo ook bij Maarsingh & Van Steijn. De afgelopen tijd hebben er daarom veranderingen plaatsgevonden in de praktijk van Maarsingh & Van Steijn, met als doel de zorg te verbeteren. Wij zijn benieuwd wat dit met de cliënten doet en willen daarom graag met u in gesprek gaan. We hebben u eerder uitgenodigd en we willen u toch opnieuw uitnodigen. Voor verbetering van onze kwaliteit van dienstverlening is het namelijk essentieel om te horen wat uw ervaring is.

Daarvoor hebben we een Spiegelavond in het leven geroepen, waar wij als cliëntenraad met u in gesprek willen gaan over een thema. Op deze manier kunnen we informatie ophalen en richting het bestuur en de hulpverleners adviezen geven om de zorg te verbeteren.

Deze avond is het thema informatievoorziening. En dan meer specifiek; “heb ik voor aanvang van de behandeling alle informatie gekregen/kunnen vinden/ kunnen ophalen via de mail, site of telefonisch contact?”. En “heb ik tijdens de behandeling voldoende informatie gekregen over mijn behandeling en de voortgang daarin?”.  

Aan het begin van de avond krijgt u gelegenheid om aan de hand van dit thema eigen ervaringen in te brengen, vervolgens willen we ook tot concrete adviezen komen door een gezamenlijke brainstorm. Indien u hierin geïnteresseerd bent, horen wij graag van tevoren waarover u iets zou willen vertellen. Meldt u zich bij ons aan?

We zouden het waarderen als u erbij aanwezig bent. Wij hebben in ieder geval de koffie en thee klaar staan. 

Bijgesloten vindt u de officiële uitnodiging.

We zien u graag op 23 mei 2024 aan de Bollemanssteeg 64 te Leeuwarden. Inloop vanaf 19.00 uur. Thema: informatievoorziening.

Inschrijven via e-mailadres: clientenraad@maarsinghenvansteijn.nl

Geschreven door