Onrecht is als gif

Finn, praktijkhoudend fysiotherapeut, maakte in zijn jonge jaren best wat ellende mee. Op zijn twaalfde verloor hij zijn vader aan zelfmoord. En omdat zijn ouders financieel niets geregeld hadden moest het gezin verhuizen naar een klein flatje en zaten ze nog jaren met hoge schulden. Moeder trapte in alle stress per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem en overreed daardoor hun eigen zwangere hond. Voor de ogen van Finn overleed Banjer, samen met vier pups. Hij vertelt het op een rustige manier en benoemt dat hij de rouw echt nog wel kan voelen, maar dat hij ook veel andere dingen op waarde heeft leren schatten; mooie kleine positieve dingen en vooral verbinding. Finn: “ik kan omgaan met pijn en verdriet, maar niet met de gevoelens die ik nu ervaar. Het lijkt wel gif!”

Finn heeft een rechtszaak verloren tegen een grote softwareleverancier. En hoewel er dus blijkbaar ‘recht is gesproken’ voelt de uitspraak als uitermate onrechtvaardig. Voor zijn praktijk tekende hij te goeder trouw, na een aantal fijne gesprekken, een contract voor vijf jaar. Al snel bleek dat er allerlei zaken onduidelijk waren en de mondelinge beloftes totaal niet werden waargemaakt. Finn zat vast in een langlopend contract met hoge kosten, met een softwaresysteem dat totaal niet leverde wat hij nodig had voor zijn bedrijfsvoering. Al voor de start gaf hij aan de leverancier door dat hij niet verder wilde met de samenwerking en ook de maandelijkse betalingen zou stoppen, hij had onvoldoende aan de applicatie. Maar daar wilde de leverancier niets van weten en zo werd het een rechtszaak. De mondelinge beloftes werden door hun dure advocaat totaal anders uitgelegd dan door Finn ooit gehoord en de rechter oordeelde dat het contract rechtsgeldig was. Finn moet direct veel geld ophoesten en weet niet hoe hij deze maand het vakantiegeld voor zijn medewerkers moet betalen. Het stomste vindt hij nog dat hij zich over deze zaak bozer voelt dan ooit over de dood van zijn vader en zwangere Banjer.  

Het voorbeeld van Finn is exemplarisch voor verliezers in rechtszaken. Het Nederlands recht oordeelt langs juridische regels, dat zijn andere regels dan die je zelf gebruikt in de  communicatie met een ander. Ik betrap mezelf er op dat ik samen met Finn boos zit te zijn, ik maakte namelijk in onze praktijk exact hetzelfde mee en dat gevoel herleeft direct. Finn schiet in de lach wanneer ik me verontschuldig en eigenlijk voelt mijn boosheid voor hem juist verbindend. Samen besluiten we wat te doen: lekker boos zijn en zo het gif grondig aanpakken, wonden likken, leren van de ervaring en focus verleggen naar de mooie dingen waar je invloed wel zit. Kop d’r veur!

Geschreven door

Irma van Steijn