Tikkie jaloers?

Damien is ervan overtuigd dat Jetta flirt met andere mannen. Het gaat vooral over de momenten dat ze stadswandelingen begeleidt, iets dat ze erg leuk vindt om te doen. Mensen zijn vaak blij met haar en regelmatig krijgt ze nadien uitnodigingen om nog wat te drinken. Dat slaat ze overigens meestal af, niet omdat ze geen drankje wil, maar vanwege de jaloezie van Damien. Volgens hem geeft ze door haar extraverte gedrag verkeerde signalen aan anderen. Eigenlijk was het juist deze extraverte kant waar Damien voor gevallen is, maar nu wil hij dat exclusief voor zichzelf en heeft hij niet goed door dat hij het vogeltje fijn knijpt.

Jaloezie is een kwetsbaar iets en een tikkeltje jaloezie is best gezond. Het betekent dat de ander ‘er toe doet’, dat zijn of haar gedrag betekenisvol is voor jou en dat het uitmaakt welke gevoelens er voor anderen bestaan. Zo vind ik mijn lief het meest aantrekkelijk op momenten dat hij eigenlijk geen aandacht voor mij heeft, maar bijvoorbeeld helemaal opgaat in een lezing over een onderwerp waar hij passie voor voelt. Hij kan een zaal vol mensen fantastisch meenemen in zijn verhaal en nadien fladderen er altijd vrouwen om hem heen met zogenaamde vragen over de inhoud. Ik bekijk dat soms vanaf een afstandje en voel me trots: ‘dat is mooi mijn vent’.  Maar laatst ging zijn telefoon en liep hij naar een andere kamer. Ik hoorde hem lieve woorden uiten, maar kon het niet verstaan. Toen ik er naar vroeg bleek er een klein meisje aan de andere kant van de lijn te zijn die per ongeluk zijn nummer had ingetoetst, al spelend met de telefoon van haar moeder. Ze was geschrokken van de plotselinge mannenstem aan de andere kant van de lijn en hij had haar gerustgesteld, die toon had ik opgevangen. Hij had gevraagd wie haar moeder dan was, dat bleek ene Gerda te zijn. Mijn vraag was direct: “en wie is dan Gerda?”. Ik moest het gewoon even weten en we schoten er beide van in de lach. Een grappig momentje met een tikkie jaloezie.

Maar stel nou dat ik zo onzeker was dat ik dat nummer zou gaan bellen, net als Damien. Damien is stiekem gaan rechercheren in de telefoon van Jetta, waarover zij vervolgens van streek raakte toen ze daar achter kwam. En ook al vond hij helemaal niets, haar boze reactie ervaart hij als bewijs dat er iets speelt waardoor zij juist weer meer afstand neemt.

Krijgen we deze akelige spiraal nog gekeerd? Ik verwacht van wel hoor, mits beide bereid zijn naar het eigen aandeel te kijken. Jaloezie is best mooi, het schiet soms een tikkie door.

Geschreven door

Irma van Steijn