Complimenten-experiment voor stellen: kosteloos en zonder risico

Hebben stellen met relatieproblemen er baat bij als ze elkaar een maand lang vijf complimenten per dag geven? Deze vraag kwam onlangs bij me op.

Sinds september 2019 ben ik bezig met de systeemtherapie opleiding en om die reden werk ik regelmatig met koppels. Wat me opvalt is dat steeds weer naar voren komt dat men vooral let op wat de ander niet goed doet. Dit maakte dat ik terugdacht aan de tijd waarin ik oudertrainingen gaf aan ouders van kinderen met bijvoorbeeld ADHD, ASS of angststoornissen. In deze training komt op een gegeven moment naar voren dat de ouders moeten oefenen met het geven van complimenten aan hun kind. 

We weten namelijk dat de verhouding van kritiek en complimenten/waardering 1:5 moet zijn om het kritiekpunt te kunnen verdragen en verwerken. Het doel van die oefening is dan ook dat ouders hun kind meer positieve aandacht geven. Om als ouder een goed voorbeeld te zijn voor hun kind moeten ze ook oefenen met het geven van complimenten aan elkaar. Wat zo leuk was, was dat na die oefenweek de ouders altijd opgewekter binnenkwamen en vaak benoemden dat in alle opzichten de sfeer thuis beter was geworden en ze samen (als partners) meer plezier hadden gehad. 

Tevens inspireerde een artikel van Iris Dijkstra mij (‘De Psycholoog’, blad van het NIP). Zij zegt in het artikel: ‘Een complimentje krijgen is altijd leuk. Je voelt je gewaardeerd en gezien. Toch delen we zelf maar mondjesmaat complimenten uit. Een gemiste kans, suggereert Amerikaans onderzoek’. Het artikel kan je hierlezen. 

Ik heb gekeken wat bekend is over het effect van het geven van complimenten op de relatie en kwam onder andere het volgende tegen: 

Een complimentje krijgen is altijd leuk. Je voelt je gewaardeerd en gezien. De waarde van het geven van een compliment wordt echter regelmatig onderschat. Bovendien wordt vaak gedacht dat de ontvanger van een compliment zich ongemakkelijk kan gaan voelen. We onderschatten wat het voor een ander kan betekenen als we zeggen hoe blij we met hem zijn, en we zijn bang een raar figuur te slaan als we uiting geven aan onze waardering. Deze veronderstellingen weerhouden sommigen ervan om complimenten te geven. Het is aangetoond dat de gevers van een compliment zich beter voelen als ze iemand een compliment hebben gegeven ondanks dat ze zich van tevoren ongemakkelijk hebben gevoeld of ze dit compliment wel of niet zouden geven. [Boothy] 

Er is ook onderzoek verricht naar het effect van het regelmatig complimenteren van een individu. Er werd verondersteld dat de ontvanger zou “wennen” en de complimenten als minder positief en oprecht zou ervaren. Dit bleek echter niet het geval. Er werd geen verandering in het gevoel van de ontvanger geconstateerd na meerdere complimenten. De gevers van de complimenten onderschatten wel de positieve reactie van de ontvangers. [Zhao]

In een therapeutische setting blijkt het geven van een compliment ook waardevol. Het doel is om door het complimenteren een bepaalde reactie bij de cliënt teweeg te brengen. De cliënt blijkt door het ontvangen van complimenten meer gemotiveerd en het effect van de behandeling verbetert. [Wall]

In onderzoek bij stellen is aangetoond dat vrouwen zich vaker realiseren dat zij een compliment krijgen dan mannen. Het is ook belangrijk dat de inhoud, maar ook de reactie op een compliment verschilt voor mannen en vrouwen. [Doohan, Gao] 

Ik verwacht dat de interactie tussen koppels verbetert en hun tevredenheid toeneemt als ze het op kunnen brengen een maand lang elkaar 5 complimenten per dag te geven en misschien is het helpend als ze deze complimenten die ze geven en ontvangen dagelijks noteren. Ik zou elk stel dat vastloopt aan willen raden om er mee te experimenteren en zoals aangegeven, is het experiment kosteloos en zonder risico. Het zou toch echt super interessant en mooi zijn als zoiets eenvoudigs het verschil kan maken. 

Referenties
Boothby EJ, Bohns VK. Why a Simple Act of Kindness Is Not as Simple as It Seems: Underestimating the Positive Impact of Our Compliments on Others. Pers Soc Psychol Bull 201; 47 (5): 826-840. 

Doohan EM, Manusov V. The communication of compliments in romantic relationships: An investigation of relational satisfaction and sex differences and similarities in compliment behavior. Western Journal of Communication 2004; 2: 170-194

Gao Z, Gao S, Xu L, Zheng X, Ma X, Luo L, & Kendrick KM. Women prefer men who use metaphorical language when paying compliments in a romantic context. Sci. Rep. 7, 40871; doi: 10.1038/srep40871 (2017)

Wall MD, Amendt JH, Kleckner T, Bryant RD. Therapeutic compliments: setting the stage for successful therapy. J Marital Fam Ther 1989; 15(2): 159-167.

Zhao X, Eley N. Kind words do not become tired words: Undervaluing the positive impact of frequent compliments.
Self and Identity 2020;1: 25-46.

Geschreven door

Gerbrig Kamps Lettinga