Geluk en gezondheid, brothers in arms?

Leuk weetje voor degene die wat meer wil weten over de wetenschappelijke ondergrond van geluk, er bestaat een ‘world database of happiness‘ en daar staan heel wat onderzoekjes in (9081 publicaties, 1014 metingen, 8756 zgn distributional findings en 13730 bevindingen gebaseerd op correlaties). Deze database is een Nederlands initiatief en de bedenker ervan is emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven. Het aardige is dat hij er ook leuke dingen over kan vertellen en zo vertelt hij link wat over het verband tussen gezondheid en geluk. Het ligt voor de hand om te bedenken dat gezondheid wat te maken heeft met geluk, wie wil er nu niet gezond zijn tenslotte. Maar leuker en verrassender wellicht is het omgekeerde verband. Leidt geluk ook tot gezondheid? Het grappige is dat dit verband nog veel sterker waar is. Het effect van geluk op je latere gezondheid is zelfs twee keer zo sterk!

Overigens ook leuk, mensen die werken in de zorg zijn gemiddeld ook wat gelukkiger dan de rest van de wereld. Het levert wellicht niet altijd de hoogste status op, maar je wordt er wel gelukkig van. Je kunt je natuurlijk afvragen of gelukkiger mensen de zorg opzoeken of omgekeerd, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Geschreven door