1117 mensenlevens redden

Wie is nou zo gek om een VR-game te ontwikkelen?

De afgelopen jaren zijn we heel actief geweest met het ontwikkelen van een manier om mensen te leren positiever tegen stress aan te kijken en er tegelijkertijd meer grip op te krijgen. Waarom al die moeite doen om mensen handiger te maken met stress, zou je zeggen, en dat is dan ook een vraag die we regelmatig krijgen. En …. moeite hebben we gedaan, we hebben een Virtual Reality-game ontwikkeld waarbij je leert hoe jouw eigen stress-systeem reageert, Stressjam. Dat is echt jaren werk, want je moet een hele wereld bouwen in Virtual Reality. Het eerste blaadje voor een boom kostte al 3 dagen in het begin. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om een wereld in VR, de game moet immers ook iets doen met stress. Stressjam werkt met behulp van een betrouwbare stressmeting en eigenlijk alles wat je doet in de game is bedoeld om jou te leren stress als een superpower te gebruiken. De vraag blijft, waarom zoveel investeren in stress?

Schokkend nieuws

Nou, eigenlijk is het antwoord simpel. In 2012 las ik een artikel in een Amerikaans tijdschrift ¹ en daar kwam iets schokkends naar voren; in Amerika gaan elk jaar meer dan 20.000 mensen dood enkel en alleen doordat zij een hele negatieve kijk op stress hebben. En het was niet een klein, betekenisloos onderzoekje bij 10 mensen ofzo waarbij dit naar voren kwam (die voor het gemak even doorberekend was naar de hele populatie), nee het betrof een onderzoek naar 28.753 mensen. De onderzoekers vonden iets opmerkelijks, als je veel stress ervaart en je hebt een negatieve kijk op stress dan is de kans dat je eerder overlijdt 43 % groter dan als je veel stress ervaart en je hebt een positieve kijk op stress. Evenveel stress, een veel grotere kans om er letterlijk aan dood te gaan.

1117 mensen overlijden elk jaar, totaal onnodig

Ik heb toen eens berekend wat dat voor Nederland zou betekenen, want de VS is immers veel groter, wel ruim 18 x zo groot, qua inwonerstal. Als je alle cijfers precies door zou berekenen, dan sterven er elk jaar 1117 mensen in Nederland, enkel en alleen doordat ze stress als iets uiterst negatiefs zien, elfhonderdzeventien, elk jaar! En dat aantal leek ons de moeite van de investering en de inspanning waard.

Het moet wel echt leuk zijn

Wat we graag wilden maken met Stressjam was een game die echt leuk is om te spelen, een game die ook door kinderen en gewoon gezonde mensen graag gespeeld wordt, want hoe eerder je bijstuurt, hoe groter het effect, toch? En dat is het ook geworden, een game voor iedereen, een game waarbij je jezelf al spelend aanleert hoe jij gebruik kunt maken van je eigen stress-systeem. De game scoorde in ons onderzoek hoog op alle maten die te maken hebben met spelplezier, maar meer dan dat, het bleek een game die ook nog verdraaid goed werkte; mensen kijken na de game veel positiever tegen hun stress aan. En grappig genoeg, hoe langer ze spelen, hoe groter dat effect lijkt te worden.

Verander je kijk op stress, het is van levensbelang

En omdat onderzoekers ook niet stilzitten, is er natuurlijk sinds 2012 veel meer onderzoek gedaan² naar die zogenaamde stress-mindset. Mensen met een positieve stress-mindset pakken problemen actiever aan, zijn creatiever, in cognitieve zin flexibeler, in emotionele zin veerkrachtiger, zijn bovendien lichamelijk veerkrachtiger en ook als de stress bedreigend wordt, blijven ze stomweg beter functioneren. Dus we moeten wat met onze kijk op stress, het is van levensbelang en niet alleen als we al ziek zijn, maar veel eerder.

Geschreven door