Liefde en relaties

Afgelopen maand vierden mijn ouders dat ze vijftig jaar getrouwd waren. Vijftig jaar! Het intrigeerde mij enorm. Des te meer omdat ik zie hoe goed zij het na die vijftig jaar hebben samen. Het helpt dat ze beide nog in goede gezondheid zijn, maar dat is niet alles. Het is de verbondenheid die ze uitstralen.

En daar hoort dan toch een toespraak bij op zo’n dag, met als thema: Liefde en relaties

Een thema dat in mijn werk regelmatig centraal staat. Want wie verlangt er nu niet naar liefde en een gevoel van verbondenheid met een ander? Liefde en verbondenheid zijn het fundament van een gelukkig leven. Verschillende vakbroeders en -zusters deden onderzoek naar “wat is liefde precies” en “hoe doe je een goede relatie”. Wat volgt zijn dan ook niet mijn bespiegelingen, maar citaten uit de wetenschap, waar ik al zo lang ik leef het bewijs van mag meemaken. Wat mij gevormd heeft tot wie ik ben en hoe ik zelf in mijn relaties beweeg. Ik heb besloten de toespraak via een blog te delen, omdat ik eenieder gun van deze kennis te profiteren in zijn eigen relatie.

Het eerste citaat over wat liefde is, is van Barbara Frederickson:
Liefde is een kortstondige opwelling van drie nauw met elkaar verweven gebeurtenissen;
• Ten eerste delen we een of meer positieve emoties met een ander.
• Ten tweede bestaat er een synchroniciteit in de hersenen en in het gedrag van onszelf en de ander.
• Ten derde bestaat er een drijfveer om in elkaars welbevinden te investeren, een drijfveer die tot wederzijdse bekommernis leidt.
Kijk bijvoorbeeld eens dit filmpje of deze voor meer over Barbara Frederickson.

Sue Johnson beschrijft vervolgens waar liefde ons toe aanzet en wat het ons biedt:
Liefde zet ons er toe aan een emotionele band aan te gaan met enkele dierbaren die ons een veilig onderkomen bieden tegen de stormen van het leven. Liefde is een bolwerk dat ons emotionele bescherming biedt, zodat we kunnen omgaan met de ups en downs van het bestaan. En ook Sue Johnson legt nog wat meer uit in dit filmpje.

Hoe het dan zit met relaties weet als geen ander John Gottman, die jaren onderzoek deed met koppels. Hij zag dat goede relaties gebaseerd zijn op vriendschap. Hij beschreef zeven pijlers om die goede relatie te behouden. Voorbeelden hiervan zijn: koester genegenheid en bewondering voor elkaar; laat je door je partner beïnvloeden; los je oplosbare problemen op en zorg dat je niet vastloopt. En die 7 pijlers worden erg leuk in beeld gebracht in dit filmpje.

Ten slotte over liefde en relaties dan toch nog een quote zoals die tegenwoordig op internet overal te vinden zijn: “Een goede relatie ontstaat niet door de liefde die je had in het begin, maar hoe goed je in de liefde blijft investeren tot het einde toe.”

Lieve vader en moeder, bedankt voor het liefdevolle voorbeeld dat jullie geven aan mij, mijn lieve man en onze kinderen.

Meer lezen?
Frederickson, B.L., (2013). Liefde 2.0, uitgeverij Lannoo
Gottman, J. & Silver N. (1999). De zeven pijlers van een goede relatie, uitgeverij Kosmos- Z&K
Johnson, S. (2012). Houd me vast, uitgeverij VBK Media

Geschreven door