HR Business Café

Kort geleden hebben wij (Maarsingh & Van Steijn) in ons mooie pand in Leeuwarden de bijeenkomst ‘Een andere kijk op stress’ mede georganiseerd, als nieuw aangesloten partner van HR Business Café. Hoog tijd dus voor een blog over het HR Business Café, want… wat is het, waarom is het er, waarom vinden wij het leuk en zinvol om een actieve bijdrage te leveren en ook, hoe kan jij (of jouw organisatie) hier wat aan hebben?

Het HR Business Café is enkele jaren geleden gestart door Adrenna Arbeidsrechtadvocaten en Inzukzoek (teamontwikkeling, verandermanagement en HR-advies). HR betekent ‘Human Resources’, en betreft alles wat te maken heeft met personeelsbeleid. Vanuit verschillende disciplines wordt een platform geboden aan HR-adviseurs, managers en leidinggevenden om elkaar te ontmoeten en kennis & ervaringen uit te wisselen. Er worden jaarlijks vijf bijeenkomsten georganiseerd.

De bijeenkomsten hebben als doel om van elkaar te leren en daardoor beter te worden in je vak als professional of leidinggevende. Het platform biedt voor deelnemers gelegenheid om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op HR-gebied, te netwerken en nieuwe ideeën op te doen. We willen er graag leerzame en creatieve bijeenkomsten van maken met ruimte voor interactie en oefening. De thema’s die aan bod komen zijn dan ook afwisselend en doorgaans wordt er een spreker/ trainer uitgenodigd die vanuit zijn of haar expertise invulling geeft aan de bijeenkomst. Voorbeelden van thema’s die het afgelopen jaar op de agenda hebben gestaan zijn mediation, de dysfunctionerende medewerker, strategisch HR-beleid en re-integratie.

Human Resource Management is al lang niet meer een onderwerp alleen voor de HR-adviseur of P&O-er. Met het HR Business Café willen we aansluiten bij de veranderende rol van HR binnen organisaties; bij zowel de adviseur als sparringpartner op tactisch of strategisch niveau, als bij de leidinggevende die steeds vaker ook HR taken uitvoert. We nodigen dan ook HR-adviseurs, leidinggevenden en directieleden van harte uit om zich aan te sluiten, zodat wij elkaar kunnen versterken.

Wil jij ook kennis en ervaring delen en ontvangen? Sluit je dan aan bij HR Business Café!

Voor aanmelden of vragen; mail met Lia Oppewal of Roos Pater.

Geschreven door