Geluk als virus

Als we ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen de gelegenheid hetzelfde te doen (Nelson Mandela).

Het is ondertussen wel duidelijk dat erg veel dingen besmettelijk zijn. Natuurlijk weten we al lang dat een griepje zich makkelijk verspreidt, maar ook emoties verspreiden zich als virussen en het is spannend om te bedenken of dat ook met geluk zo is. En niet zo verrassend, dat kon weleens zo zijn (en dat heeft nogal wat, bepaald verrassende, consequenties).

In een recent rapport van de VN wordt niet alleen gekeken naar hoe gelukkig mensen in een land zijn, maar ook hoe goed het geluk verdeeld is. In IJsland bijvoorbeeld is iedereen ongeveer even gelukkig en in verschillende landen in Zuid-Amerika en het Midden Oosten verschillen mensen nogal in de mate waarin ze gelukkig zijn. Maakt dat wat uit? Nou en of! IJsland staat bovenaan de geluksladder en in landen waarin de verdeling erg scheef is, bungelen ze onderaan diezelfde ladder. Maar, hoe kan dat dan? Nou, “new research suggests that people are significantly happier living in societies where there is less inequality of happiness”, zegt het rapport. Met andere woorden, we kunnen alleen echt gelukkig zijn als onze omgeving dat ook is. Je doet jezelf echt iets aan als je je medemens niet helpt ook gelukkig te zijn en te blijven en IJslanders hebben dat kennelijk goed begrepen.

Trouwens ook Paul Zack vermoedde al zoiets, toen uit zijn onderzoek bleek dat in de landen die goed boeren in economisch opzicht, de mensen ook gemiddeld een hoger oxytocinepeil bleken te hebben. Ze vertrouwen elkaar meer en zijn meer geneigd om elkaar bij te staan in moeilijke tijden, precies wat zo kenmerkend blijkt te zijn aan IJslanders. En gek genoeg heeft de bankencrisis die toch ook echt IJsland fors aandeed, daar het gelukspeil eerder omhoog geholpen dan naar beneden (en dat heeft erg positieve economische gevolgen gehad), zoals te lezen is in dit artikel

Het actief bijdragen aan andermans geluk zou dus weleens zowel goed voor ons welzijn als voor onze welvaart kunnen zijn. Onze houding naar bijvoorbeeld vluchtelingen, mensen die langdurig onze buurman gaan worden en bij aankomst in ons land hoogstwaarschijnlijk écht niet gelukkig zijn, is dus van groot belang en niet alleen voor hen!

Geschreven door