Intimiteit zonder angst

Negatieve ervaringen, boodschappen uit je omgeving, een laag zelfbeeld, onvoldoende kennis, pijn, te hoge verwachtingen en geen rekening houden met je eigen wensen; het kan allemaal zorgen voor belemmeringen in de (ontwikkeling van) seksualiteit. Door de ontstane anticipatie- en faalangst en vermijding kom je – samen met je partner – in een negatieve cirkel terecht waar je moeilijk alleen weer uitkomt.

Goed nieuws; de cirkel kan doorbroken worden!

Doelgroep
Iedereen die (weer) plezier wil hebben binnen intimiteit in de brede zin van het woord en zich daarin nu belemmerd voelt.
De groep is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen, maar er is wel een aparte mannen- en vrouwengroep met 6 tot 8 deelnemers. Veel thema’s overlappen binnen de groepen, maar er is ook ruimte voor specifieke (lichamelijke) ontwikkeling van mannen cq vrouwen en de vaak verschillende manier van omgaan met spanning. Een voorwaarde voor deelname is het hebben van een partner. 

Doel en opzet
Iedere deelnemer heeft eigen wensen en werkt binnen de groep dus aan individuele doelen, die zijn niet voor alle deelnemers hetzelfde. Tijdens de groep wordt onder andere gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en aandachtsoefeningen. Ook worden de op je eigen lichaam gerichte oefeningen (die uitsluitend thuis gedaan worden) besproken en geëvalueerd. Er is veel aandacht voor het delen van ervaringen in een open en veilige sfeer. Omdat intimiteit en seksualiteit verweven is met de partnerrelatie zal er naast eigen lichamelijke aspecten ook aandacht besteed worden aan jullie manier van vrijen, jullie individuele seksuele (leer)geschiedenis en de relatie-dynamiek. Wanneer je hier meer zicht op krijgt, zal dit bijdragen aan een positief en gezond seksleven. Daarom zullen er ook twee gesprekken met jou en je partner plaatsvinden. Deze gesprekken zullen niet plaatsvinden in de groep maar één op één bij Gerbrig Kamps-Lettinga of Jerien Rolf. Aanvullend aan de gesprekken zal je samen met je partner thuis werken aan online modules van Therapieland.

Praktisch
De therapie bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten (de eerste 4 sessies wekelijks, daarna om de week), met na sessie 4 en na sessie 8 nog een gesprek met alleen jou en je partner.
De intake wordt gedaan door Jerien Rolf, systeemtherapeut NVRG of door Gerbrig Kamps Lettinga , GZ psycholoog en systeemtherapeut NVRG i.o.
Therapeuten zijn Jerien Rolf en Gerbrig Kamps Lettinga.

Vergoeding
Verwijzing kan via de huisarts voor behandeling binnen de basis-GGZ. Voor vergoeding van de zorgverzekeraar dient er sprake te zijn van een diagnose, vaak is dat angst. De groepen gaan van start bij minimaal 6 deelnemers. 

Locatie
Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden

Neem gerust contact op met het secretariaat 058-2137665 of mail naar trainingen@maarsinghenvansteijn.nl


Programma

Trainingsdagen en tijden

Startdatum

6 februari 2023


Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden
Data: 6, 13 en 20 februari, 6, 13, 27 maart, 17 april en 8 mei 2023
Tijd: 09:00 - 11:00 uur


Inschrijven

Beschikbare startdata:

6 februari 2023 Selecteer een geldig formulier
Trainingen
Aanmelden