Welzijn van werknemers en werkbetrokkenheid

In een onlangs verschenen artikel van het Amerikaanse advies- en onderzoeksbureau Gallup blijkt dat Europa op het gebied van levensgeluk het hoogst scoort in vergelijk met andere landen.
Goed nieuws mogen we wel stellen.

En hoe zit dat dat met werkgeluk?
Daar valt nog het een en ander te winnen. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat werknemers in Europa – wereldwijd bekeken – het laagst scoren op werkbetrokkenheid. Zoals we weten is werkbetrokkenheid een belangrijke voorspeller van een aantal factoren zoals productiviteit, werkgeluk en verzuim.

Wat maakt nou dat wij in Europa lager scoren op werkbetrokkenheid?
Een hele belangrijke blijkt de relatie werknemer – leidinggevende. Zo blijkt uit het Gallup onderzoek dat 70% van de variatie in ervaren werkbetrokkenheid tussen teams wordt verklaard door wie de leidinggevende is. Wanneer we dit even laten bezinken betekent dit dat je als leidinggevende een enorme verantwoordelijkheid hebt. Of beter gezegd: je hebt enorm veel mogelijkheden! Als leidinggevende ben je dus in staat om de werkbetrokkenheid van je medewerkers te beïnvloeden én te vergroten.

Hoe doe je dit?
Het belangrijkste is dat je investeert in ‘people skills’. Het gaat hierbij om echt in contact zijn met je medewerkers. Praat over hoe zij betekenis geven aan het werk, waar krijgen ze energie van en wat kost energie, én schep duidelijke verwachtingen.
Er is een groep waarbij, in onze huidige maatschappij, rol-duidelijkheid erg van belang is. Dat zijn de young professionals die nu aan het werk zijn en de komende tijd op de arbeidsmarkt komen. Hoe realistischer de verwachtingen die zij van het werk hebben, hoe lager werkstress en hoe hoger werkbetrokkenheid. Leidinggevenden die vanaf het begin in gesprek zijn hierover, beïnvloeden werkbetrokkenheid. Hoe concreter hoe beter. Een belangrijke boodschap die hierbij hoort is ook: werk is niet altijd leuk en je kunt niet elke minuut een gevoel van zingeving ervaren. Deze relativerende boodschap doet er ook toe. En dat in echt contact.

Dus…
Om de werkbetrokkenheid van medewerkers te vergroten is het als leidinggevende nodig om te investeren in het goede gesprek. Als leidinggevende heb je veel invloed en mogelijkheden om een werkklimaat te creëren waarin je de werkbetrokkenheid van je medewerkers kan vergroten. Niet persé makkelijk, wel belangrijk. Zin in een praktische workshop over het goede gesprek? Neem contact op met Floris

Klik hier om het artikel van Gallup te lezen.

Geplaatst op 11 augustus 2022 – lees tijd 1 minute, 52 seconds

Geschreven door

Floris Keizer