Coaching

Als individuele begeleiding plaatsvindt op basis van een classificatie uit DSM-V, noemen we het behandeling. Vindt begeleiding plaats op kosten van een particulier of een werkgever, dan noemen we het coaching. In alle gevallen vindt de uitvoering plaats op basis van een intake, eventueel diagnostisch onderzoek en een helder plan. Er zijn verschillende behandelvormen. De invulling is verschillend per persoon en situatie.

Meer informatie over de kosten van een traject is hier te vinden.