Meest gestelde vragen

Hoe lang is jullie wachttijd?

Op dit moment hebben wij een wachttijd van 6 weken. Als er veranderingen in wachttijden plaatsvinden, dan vermelden wij dat op deze plek.

Wilt u weten of u met uw specifieke hulpvraag terecht kunt, dan kunt ons uiteraard even bellen of mailen.

Ook actualiseren wij maandelijks onze wachttijden in Zorgdomein.

Wat kan ik de eerste keer verwachten?

Voorafgaand aan uw eerste afspraak krijgt u via uw mailadres een link naar twee korte tests toegestuurd die we altijd van tevoren en achteraf afnemen. Hiermee kunnen we de progressie helder krijgen.

Eerste afspraak

Als u de eerste keer komt en de voordeur binnenloopt, ziet u meteen links ons Secretariaat. Hier kunt u zich melden, wordt u welkom geheten en wordt er gecontroleerd of wij al uw gegevens compleet hebben.

In kaart brengen problematiek en talenten

Samen met de psycholoog heeft u een uitgebreide intake van 90 minuten. In overleg met u wordt een aantal consulten voorgesteld om aan doelen te werken. Dit varieert meestal van vijf tot tien, soms twaalf consulten. Er wordt een behandelplan opgesteld en er wordt gestart met de behandeling. Periodiek wordt er geëvalueerd welke vooruitgang er merkbaar is. Als de intake en de resultaten op de vragenlijsten uitwijzen dat er langer behandeling nodig is, betrekken we onze klinisch psycholoog.

Ervaring en specialiteiten

Al onze psychologen hebben hun ervaring, hun specialistische expertise en hun eigen stijl. Meestal wel zit u direct bij de juiste persoon, maar soms ook niet. Denk vooral actief mee en neem geen blad voor de mond, het gaat tenslotte om u.

Wat te doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

We stellen het erg op prijs als u aan ons laat weten wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet verbeteren, dus doe dat vooral. De gangbare eerste stap is om het te bespreken met uw psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert dan kan dit ook via de directie. U wordt in beide gevallen binnen zes weken persoonlijk uitgenodigd. Als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog of de directie door te geven dan kunt u ook altijd contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie. Als u tips wilt kunt u kijken op de site van de beroepsvereniging via https://psynip.nl/clienteninformatie/klachten/ of op de site van deze onafhankelijke partij erisietsmisgegaan.

Wat is jullie medicatiebeleid?

Farmacotherapie

Binnen Maarsingh & van Steijn bestaat de mogelijkheid tot farmacotherapie. Hiervoor kan een psychiater of een verpleegkundig specialist GGZ worden ingezet. Klik hier om het beleid omtrent medicatie in Groningen te lezen.

Wat zijn de kosten en vergoedingen?

Wat zijn de kosten en vergoedingen?

Tarieven Geestelijke Gezondheidszorg 2024

Sinds 1-1-2022 is het Zorgprestatiemodel van toepassing voor de bekostiging van zorg. De setting waar u bij Maarsingh & van Steijn in Groningen in alle gevallen mee te maken hebt, wordt “GGZ Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II” genoemd. Op de nota kunt u precies zien op welke datum en met wie u een consult hebt gehad en hoe lang dat duurde. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Maarsingh & van Steijn Groningen een overeenkomst mee heeft afgesloten, sturen wij de declaraties rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Dit zijn de zorgverzekeraars waar wij in 2024 een overeenkomst mee hebben afgesloten.

 • Zilveren Kruis (UZOVI-code 3311)
 • De Friesland (3358)
 • FBTO (3351)
 • Interpolis (3313)
 • Menzis (en HEMA en Vink Vink) (3332)
 • Anderzorg (3333)
 • DSW (7029)
 • In Twente (3344)
 • Stad Holland (7037)
 • A.s.r. (9018)
 • Ditzo (3336)

Bent u elders verzekerd? Dan ontvangt u de nota van ons en u betaalt deze aan Maarsingh & van Steijn Groningen BV. De betaalde nota kunt u declareren bij uw eigen zorgverzekeraar. Informeer vooraf over wat wel en niet vergoed wordt, dat voorkomt verrassingen achteraf. U kunt de volgende (NZA-) tarieven op uw factuur te zien krijgen in 2024:

GZ-psycholoog (Wet Big artikel 3)

Diagnostiek 90 minuten: € 274,01

Behandeling 60 minuten: € 161,46

Klinisch psycholoog (Wet Big artikel 14)

Diagnostiek 30 minuten: € 151,77

Diagnostiek 60 minuten: € 242,66

Diagnostiek 90 minuten: € 362,23

Behandeling 30 minuten: € 126,17

Behandeling 60 minuten: € 212,00

Overige beroepen (basispsycholoog met LOGO verklaring)

Diagnostiek 90 minuten: € 238,41

Behandeling 60 minuten: € 140,14

Soms zal uw behandelaar in overleg met u afspreken iets over uw casus te bespreken in een intercollegiaal overleg. Dit gaat altijd in het belang van uw behandeling en betreft direct contact door uw behandelaar met een collega. Het resultaat van het intercollegiale overleg wordt vastgelegd in uw elektronische patiëntendossier (epd). Op uw nota vindt u dat terug als ‘overige prestatie’.

De NZA-tarieven in 2024 zijn hiervan als volgt:

Kort collegiaal overleg (tot 15 minuten): € 25,05

Lang intercollegiaal overleg (vanaf 15 minuten): € 76,35

PIOG

Het kan voorkomen dat je in behandeling komt bij een PIOG. Dit is een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog die in het laatste jaar van de specialisatie werkt onder supervisie van een regiebehandelaar. In het beginstadium van je behandeltraject zul je een consult hebben met de PIOG en de regiebehandelaar samen. Later in de behandeling of op verzoek van jou kan er vaker een gezamenlijk consult plaatsvinden. Dat zie je terug als een dubbel consult op de factuur of declaratie aan de zorgverzekeraar. Echter, omdat het uurtarief van een PIOG lager ligt dan een GZ-psycholoog, kom je aan het einde van je behandeltraject rond hetzelfde totaalbedrag uit.

E-Health

E-Health is in veel gevallen ook onderdeel van uw behandeling. Dit gaat in overleg met uw behandelaar. Dit noemen we ‘blended behandelen’ en is een aantrekkelijke manier om ook buiten het directe contact met uw behandelaar met uw behandeling bezig te zijn in uw eigen tempo op zelf gekozen momenten. Wij werken met de E-Health modules van Therapieland. Er zijn 134 programma’s met duidelijke filmpjes, uitleg, concrete oefeningen, een bibliotheek en ook de mogelijkheid tot beveiligd chat-contact met uw behandelaar. Op het moment dat u afspreekt dat E-Health onderdeel uitmaakt van uw behandeling, zult u hiervoor kosten als ‘individueel consult’ terug zien op uw nota.

Groepsconsulten

Als u bij ons behandeling in groepsverband volgt, kan dit training of groepsbehandeling worden genoemd, afhankelijk van wat u hierover afspreekt in uw behandelplan met uw behandelaar. Deze groepsconsulten worden op uw nota zichtbaar in eenheden van 15 minuten. Op de nota kunt u precies zien op welke datum u aan de groepsgewijze activiteit deelnam, met welke begeleider en met vermelding van de groepsgrootte. Dus als u een groepsbijeenkomst hebt bijgewoond die twee uren duurde, ziet u 8 x 15 minuten op de nota.

Groepsconsulten worden bij Maarsingh & van Steijn vrijwel altijd uitgevoerd door GZ-psychologen. De NZA tarieven in 2024 van de meest voorkomende groepsconsulten zijn:

Groepsgrootte 4: € 16,50 per 15 minuten

Groepsgrootte 5: € 13,20 per 15 minuten

Groepsgrootte 6: € 11,00 per 15 minuten

Groepsgrootte 7: € 9,43 per 15 minuten

Groepsgrootte 8: € 8,25 per 15 minuten

Als u een activiteit op uw nota ziet die niet in bovenstaande overzicht te vinden is verwijzen wij u naar https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.

En als ik nou de afspraak vergeet of om een goede reden (bijv. ziekte) niet op kom dagen?

Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot 24 uur van tevoren, de afspraak afzegt of verzet. Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Vinden mijn afspraken persoonlijk en/of online plaats?

In overleg met uw behandelaar spreekt u af op welke manier de behandeling het beste kan plaatsvinden. Wij bieden persoonlijke consulten, online consulten en E-Health modules aan als onderdeel van de behandeling.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben. In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Uiteraard voldoen wij hier aan. Bij onze mensen kunt u per behandelaar het kwaliteitsstatuut inzien.