Wat doen wij

Bij Maarsingh en van Steijn werken gezondheidszorg psychologen en arbeids- en organisatie-psychologen. De lijnen zijn kort, we werken oplossingsgericht, houden niet van bureaucratie en vinden diversiteit een groot voordeel. Wij hebben specialisten op de volgende gebieden: arbeid en gezondheid, conflicthantering en management. Wij behandelen angstklachten, depressie, traumabehandeling, onverklaarde lichamelijke klachten, neuropsychologie, diagnostiek, seksuologie, Uiteraard hebben al onze geregistreerde GZ-psychologen een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dat is in te zien bij hun profielpagina of op te vragen bij het secretariaat.

Wat vinden wij er van?

Iedereen lijkt het wel te weten: vitale, florerende mensen hebben alles te maken met een beter leven. Barbara Fredrickson (2009) deed hier 20 jaar onderzoek naar. Ze toonde de grote verschillen aan tussen het grote gros van de mensheid en florerende mensen. Florerende mensen zijn niet alleen gelukkiger, maar dragen ook actief bij aan hun omgeving. Ze voeden de wereld om zich heen. Wat moet je doen om te floreren? Gelukkig is ook daar heel veel onderzoek naar gedaan. Floreren heeft te maken met het ervaren van positieve emoties en sociaal gedrag. Wij wij gebruiken deze kennis in alles wat we doen. Maarsingh & van Steijn wil een virushaard zijn, een besmettelijke plek voor positieve emoties.

Behandeling en coaching

We behandelen vanuit de gedachte dat ieder mens kan floreren[+]. Daarvoor is het van belang te weten wie iemand echt is.