Podcast

In de podcast ‘de Zoektocht van een Generatie’ gaat Froukje Jackson samen met de luisteraar op zoek naar thema’s die leven bij ‘de Millennial’ (±geboren tussen 1980/1985 en 2000). Froukje is werkzaam als GZ-psycholoog en Zorginnovator bij Maarsingh en van Steijn Groningen. In verschillende afleveringen wordt, zowel binnen in de spreekkamer als in de samenleving, gezocht naar uitdagingen en mogelijkheden van deze twintigers en dertigers. De term ‘vooruitstruikelen’ staat hierbij centraal. Deze boeiende gesprekken zijn onderlegger voor een online trainingsmodule: een gereedschapskist om psychische gezondheid te bevorderen en te verbeteren.

Beschikbare afleveringen


Aflevering 1

Kennismaking

In de eerste aflevering verzorgt collega Marjolein van der Wal de aftrap van deze serie met Froukje. Marjolein werkt als GZ-psycholoog bij Maarsingh en van Steijn Groningen.

We duiken in de achtergrond en de ontstaansgeschiedenis van de podcast en lichten een tipje van de sluier op over het vervolg.

Dank aan Marjolein voor haar enthousiaste medewerking en Audionautix voor het beschikbaar stellen van de achtergrondmuziek.


Aflevering 2

Historisch Perpectief

In de tweede aflevering gaat Froukje in gesprek met Jeanine Quené. Jeanine heeft recentelijk een fellowship aan Yale afgerond en is momenteel bezig met haar promotie in Amerikaanse geschiedenis aan de universiteit van Cambridge in Engeland. Jeanine heeft voor langere periodes in Nederland, Engeland en Amerika gewoond en is van mening dat dit buitenland-element haar denken en doen kleurt. 

Froukje heeft Jeanine uitgenodigd om vanuit het psycho-historische perspectief naar de context van het wel en wee van de Millennial te kijken. Zowel tijdens de opname, als bij het terugluisteren, valt op hoe gepassioneerd zij beiden zijn over dit thema, elk vanuit hun eigen invalshoek. Hopelijk kunnen ze jou ook inspireren met het resultaat van onze kruisbestuiving!

Dank aan Jeanine voor haar enthousiaste medewerking en Audionautix voor het beschikbaar stellen van de achtergrondmuziek.


Aflevering 3

Vriendelijkheid

In de derde aflevering gaat Froukje in gesprek met Petri Engelen. Petri is afgestudeerd als psycholoog. Zij verstaat de kunst om een serieus thema goed toe te lichten en daarbij de vrolijke noot niet uit het oog te verliezen. We gaan in gesprek over een breed scala aan onderwerpen met als onderliggend thema, en daarmee jullie eerste échte gereedschap voor de gereedschapskist: vriendelijkheid. Het belang van vriendelijk zijn voor jezelf en anderen.

Verder spreken we over de zoektocht van de Millennial, toegespitst op Petri zelf, de rol van de tijdsgeest en sociale media, hoe om te gaan met emoties en het kritische stemmetje in je hoofd. En tot slot deelt Petri ook tips over de manier waarop zij hordes in het leven heeft genomen. Daar kunnen wij weer wat van opsteken!

Dank aan Petri voor haar enthousiaste medewerking en Audionautix voor het beschikbaar stellen van de achtergrondmuziek.


Aflevering 4

De Rol van Taal

In de vierde aflevering wisselt Froukje van gedachten met Bram de Ridder. Bram is afgestudeerd als psychiater en socioloog. We komen tijdens ons gesprek langs de volgende onderwerpen: het verschil tussen zoektaal en weet-taal, de rol van maakbaarheid, het belang van onderlinge verbondenheid en de spagaat tussen het verminderen van taboe op psychische kwetsbaarheid en het normaliseren van behandeling ervan. Zoals Bram treffend zegt: een leuk en ingewikkeld terrein. 

Het gereedschap voor de gereedschapskist is lastig in één woord te vangen en komt neer op: de Rol die Taal speelt bij ons denken en doen.

Dank aan Bram voor zijn enthousiaste medewerking en Audionautix voor het beschikbaar stellen van de achtergrondmuziek.


Aflevering 5

Verantwoordelijkheid

In de vijfde aflevering gaat Froukje in gesprek met collega Floris Keizer. Floris is sinds kort Arbeids- en Organisatiepsycholoog. 

Floris deelt zijn frisse blik op het thema Verantwoordelijkheid. We komen erachter dat verantwoordelijkheid nemen kan betekenen dat je soms dingen onderneemt, en soms juist het tegenovergestelde doet. Dat je dingen níet doet (en daar dan wel over communiceert). Tot slot neemt Floris je mee in stappen die hem zelf geholpen hebben om al vooruitstruikelend verantwoordelijkheid te nemen. Dit is kort samen te vatten als: ‘Ga er staan & begin klein’. 

Dank aan Floris voor zijn enthousiaste medewerking en Audionautix voor het beschikbaar stellen van de achtergrondmuziek.