Psychosociale veiligheid: wanneer ben je op tijd?

Op tijd in gesprek bij signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Ken je dat verhaal van die ouder die een educatief boek over seks geeft aan het puberkind en te horen krijgt: “Daar ben ik nog helemaal niet aan toe!”

Ben jij dan iemand die denkt: “Ai! ik ben te vroeg”. Of denk je misschien: “Mooi! Dan ben ik op tijd.” 

Als de tweede reactie jou aantrekkelijk lijkt, dan is het ook interessant om deze toe te passen op het onderwerp “grensoverschrijdend gedrag in je organisatie”. Op tijd zijn betekent hier dat je met elkaar open in gesprek gaat over hoe je een situatie interpreteert en wat je helpt om op tijd en juist te interveniëren als dat nodig is. 

Dat dit onderwerp actueel is, blijkt wel uit de opkomst bij en reacties op de interactieve lezing donderdag 8 juni 2023 door Maarsingh & van Steijn voor deelnemers van het HR Business Café. Irma van Steijn legde uit welke vier grenzen er bestaan tussen mensen in professionele organisaties. Grenzen die ook overgegaan kunnen worden. Met behulp van cases en oefeningen en korte filmpjes leerden de deelnemers meer contextueel te kijken. Dit leidt tot minder polarisatie, minder denken in daders en slachtoffers.

Wil je meer weten over dit onderwerp en ben je geïnteresseerd om dit ook in je eigen organisatie van praktische handvaten te voorzien? Op tijd? Neem dan contact op met Irma van Steijn in Leeuwarden of Rixt de Lang in Groningen.  

Geschreven door

Rixt de Lang