Iris Bergman

PIOG

Wie is Iris?

Vanuit een open en nieuwsgierige houding kijkt Iris samen met jou naar je hulpvraag en de best passende behandeling. Hierbij vindt ze het belangrijk om naast de klachten ook te kijken naar je kwaliteiten.

Gedurende de behandeling vindt Iris het belangrijk om de successen in het oog te blijven houden. Juist op momenten dat het minder goed gaat, zijn we soms geneigd om deze over het hoofd te zien. Tijdens de behandeling maakt Iris gebruik van cognitieve gedragstherapie en zet zij principes uit de oplossingsgerichte therapie in.

Iris is psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij heeft ervaring als psycholoog in de ouderenzorg. Denken in mogelijkheden en aansluiten bij de ander zijn hierbij onmisbaar. Deze vaardigheden zet zij ook in bij het werken met volwassenen. 

Expertise

  • Kortdurende klachtgerichte behandeltrajecten
  • CGT