Meest gestelde vragen

Hoe lang is jullie wachttijd?

Wij passen onze wachttijden minimaal eens per maand aan en kunt u vinden op onze home pagina. Wilt u weten of u met uw specifieke hulpvraag terecht kunt, dan kunt ons uiteraard even bellen of mailen.

Ook actualiseren wij maandelijks onze wachttijden in Vektis en in Zorgdomein. Via deze link vindt u het factsheet van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) over wachttijden in de zorg.

Wat te doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

We stellen het erg op prijs als u aan ons teruggeeft wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet echt verbeteren, dus doe dat vooral. De gangbare eerste stap is om het op te nemen met de psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert dan kan dit ook via de directie. U wordt in beide gevallen binnen zes weken persoonlijk uitgenodigd. Als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog of de directie door te geven dan kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie.
Als u tips wilt kunt u kijken op de site van de beroepsvereniging deze site of op de site van een onafhankelijke partij erisietsmisgegaan.

Wat kan ik de eerste keer verwachten?

Voorafgaand aan uw eerste afspraak krijgt u via uw mailadres de link naar twee korte tests toegestuurd die we altijd van tevoren en achteraf afnemen. Hiermee kunnen we de progressie helder krijgen.

Eerste afspraak

Als u de eerste keer komt en de voordeur binnenloopt, ziet u meteen links ons secretariaat. Zij kijken of we al uw gegevens compleet hebben en heten u welkom.

In kaart brengen problematiek en talenten

Eén van onze psychologen gaat daarna met u in gesprek. Hij of zij brengt zowel de problematiek als uw talenten in kaart en maakt dan een helder plan. Dit legt de psycholoog altijd eerst aan u voor.
Er gaat in principe geen informatie naar buiten zonder uw uitdrukkelijke toestemming, alleen in het geval van een second opinion is dat een uitzondering. (Voor extra informatie klik hier).

Vervolgens wordt gestart met de behandeling.

Ervaring en specialiteiten

Al onze psychologen hebben hun ervaring, hun specialistische expertise en hun eigen stijl. Meestal wel maar soms niet zit u direct bij de juiste persoon. Denk vooral actief mee en neem geen blad voor de mond, het gaat tenslotte om u.

Wat is jullie meditatiebeleid?

Farmacotherapie

Binnen Maarsingh & Van Steijn bestaat de mogelijkheid tot farmacotherapie. Hiervoor kan een psychiater of een verpleegkundig specialist – ggz worden ingezet. Klik hier om het beleid omtrent medicatie in Groningen te lezen.

Wat zijn de kosten?

Tarieven 2021

Sinds 2014 is in het basispakket van de zorgverzekeraar de Basis GGZ en Specialistische GGZ opgenomen. In de Basis GGZ kunnen een aantal programma’s doorlopen worden afhankelijk van de ernst van de klachten. Omdat wij actief gebruik maken van E-Health en zelf ook modules ontwikkelen, kunnen we veel aan in een basis GGZ programma. Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen moeten de klachten altijd dusdanig zijn dat een psychiatrische diagnose gesteld kan worden (een DSM- diagnose). Tijdens de intake wordt hier dus altijd aandacht aan besteed. Een intake is dan ook niet hetzelfde als een kennismakingsgesprek en de kosten worden altijd in rekening gebracht.

De programma’s in de Basis GGZ

De programma’s in de Basis GGZ worden ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’, ‘chronisch’ en ‘onvolledig behandeltraject’ genoemd. De eerste drie programma’s worden ingezet als de problematiek weliswaar heftig is, maar niet complex. Met andere woorden er is niet heel veel tegelijkertijd aan de hand. De naam van het programma geeft al aan wat er bedoeld wordt: het aantal sessies loopt op.
Het vierde programma wordt ingezet als u chronische klachten heeft en de focus is niet zozeer gericht op de klachten, maar meer op herstelondersteuning. We zetten in op werkhervatting of op het herstel van een actief en betekenisvol leven, ook al blijven er klachten spelen. Een ‘Onvolledig behandeltraject’ wordt ingezet als u tijdens de intake stopt met de behandeling.

Voortijdig stoppen

Als u tijdens de behandeling stopt, zijn we verplicht om toch het hele bedrag bij de zorgverzekeraar te declareren (voorschrift NZa). Voor alle programma’s geldt dat u ook na een geslaagde behandeling hetzelfde jaar gewoon terug kunt komen als er onverwacht toch sprake is van terugval. Het is dan wel van belang dat de huisarts opnieuw een verwijzing uitschrijft.

Vergoeding

Voor de mensen die bij de volgende zorgverzekeraars verzekerd zijn, geldt dat alle kosten worden vergoed:

  • De Friesland Zorgverzekeraar (3358)
  • Interpolis Zorgverzekeringen (3313)
  • FBTO Zorgverzekeringen (3351)
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
  • One Underwriting B.V. (8971)

Wel moet u altijd rekening houden met uw eigen risico en dat is in 2021 € 385,-. Voor de mensen die elders zijn verzekerd, hier geldt dat de zorgverzekeraar altijd een groot gedeelte van de zorg vergoedt. Vraagt u voordat u start met de behandeling zorgvuldig na hoeveel dat bij u is dan komt u niet voor verrassingen te staan.
Omdat zorgverzekeraars soms zeggen dat ze het volledige tarief vergoeden, maar dan toch rekenen met een ander tarief dan de tarieven zoals hieronder vermeld staan, is het verstandig steeds formeel na te vragen of de zorgverzekeraar rekent met de werkelijke maximale tarieven.

De maximumtarieven die de NZA heeft vastgesteld voor de vijf programma’s

  • Basis GGZ Kort in 2021: € 522,13
  • Basis GGZ Middel in 2021: € 885,01
  • Basis GGZ Intensief in 2021: € 1.434,96
  • Basis GGZ Chronisch in 2021: € 1.380,49
  • Onvolledig behandeltraject in 2021: € 228,04

Specialistische GGZ

Ook voor de Specialistische GGZ leveren wij diensten en dat doen we als psychotherapeut. Hier verandert eigenlijk niet veel ten opzichte van voorgaande jaren. De vergoedingen hangen af van waar u verzekerd bent. Opnieuw wordt de hele behandeling vergoed via de Friesland zorgverzekeraar. Voor de andere verzekeraars verschilt het zgn. restitutiebedrag, dus het bedrag dat u terug krijgt. Vraag dus altijd aan uw eigen zorgverzekeraar, voor u start, hoe dat bij u zit! U krijgt achteraf het gehele bedrag gefactureerd en moet het dan zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u in overleg met ons direct vanaf de start al beginnen met de betaling zodat de kosten behapbaar blijven.

Vergoeding door werkgevers of de verzekering van de werkgever

Soms zijn werkgevers bereid om de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. De afdeling HRM of de bedrijfsmaatschappelijke dienst van de werkgever kan hierover informatie geven. Wij worden onder andere vergoed door Livvit (van Achmea).  Vooral als u wel worstelt met zaken en dat hoeven niet direct psychiatrische dingen te zijn overigens, is er dus toch vergoeding mogelijk.

Online behandeling

Bij Maarsingh & van Steijn kunt u, indien u dat wenst, in elk van de programma’s een online behandeling volgen bij Therapieland en elke eHealth module zit altijd in de prijs inbegrepen, dus het kost u niks extra!

En als ik nou de afspraak vergeet of om een goede reden niet op kom dagen?

Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet. Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Uw huisarts weet hier meer van en ook onze psycholoog weet precies om welke beelden dit gaat. Omdat u het zelf moet betalen, leggen we wat extra uit over de opbouw van dit door de NZa (Nationale Zorgautoriteit) bedachte tarief. En dat doen we ook omdat het echt ingewikkelde materie is.

Voor onverzekerde zorg geldt het zgn. OZP-tarief (onverzekerde zorgproducten) en ook de term OVP zult u wellicht nu en dan tegenkomen (onverzekerde producten) en daar wordt dan hetzelfde mee bedoeld. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘OZP niet-basispakketzorg consult’ (in gewone mensentaal ‘een sessie van 45 minuten face-to-face en 15 minuten administratietijd’) wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2021 € 114,41. Voor eHealth wordt precies hetzelfde uurtarief gerekend als voor face-to-face contacten en wij gebruiken eigenlijk in alle trajecten e-health modules. Voor de onverzekerde zorg kunt u zich extra bij laten verzekeren en de kosten gaan dan ook niet van uw eigen risico af.

Voor de liefhebber van extra uitleg: http://www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen/

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet sinds 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Uiteraard voldoen wij hier aan.

De kwaliteitsstatuten zijn per behandelaar te vinden bij http://www.maarsinghenvansteijn.nl/groningen/over ons/onze mensen: text onze mensen.