Behandeling

Als individuele begeleiding plaatsvindt op basis van een classificatie uit DSM-V, noemen we het behandeling. Vindt begeleiding plaats op kosten van een particulier of een werkgever, dan noemen we het coaching. In alle gevallen vindt de uitvoering plaats op basis van een intake, eventueel diagnostisch onderzoek en een helder plan. Er zijn verschillende behandelvormen. De invulling is verschillend per persoon en situatie.

Meer informatie over de kosten van een traject is hier te vinden.

Ons uitgangspunt is om oplossingsgericht te werken en de situatie zo duurzaam mogelijk te verbeteren. Centraal in de aanpak staat, naast het oplossen van de problematiek, ook altijd het in beeld brengen van de kwaliteiten en valkuilen. Het kan van belang zijn om belangrijke mensen uit de omgeving te betrekken. Hier zijn we voorstander van en uiteraard gaat dit altijd in overleg.  

We maken gebruik van verschillende behandelrichtingen:

Cognitieve Gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is voor verschillende klachten, waaronder angst- en stemmingsstoornissen, een evidence based behandelmethode die in de richtlijnen van de GGZ wordt geadviseerd. De meeste mensen worden bij een psychologenpraktijk aangemeld omdat ze overmatig last hebben van bepaalde negatieve gevoelens, bijvoorbeeld somberheid of angst. De CGT gaat ervan uit dat deze gevoelens samenhangen met irreële gedachten (cognities) en onhandig gedrag. In de behandeling ga je samen met je behandelaar deze gedachtenpatronen en dit gedrag leren herkennen en veranderen. De cognitieve gedragstherapie is een doelgerichte en actieve therapievorm. Dit houdt in dat je tussen de behandelsessies in zelf aan de slag gaat met oefeningen.

Acceptance and Commitment Therapy

Hoe word ik gelukkig? 

Het lijkt zo’n mooie vraag, maar vaak is het wolf in schaapskleren. Fanatiek op zoek gaan naar geluk is een valstrik die je helemaal in de greep kan krijgen. De verwachting dat het leven altijd leuk moet zijn maakt dat we ons afvragen wat er mis is met ons op het moment dat we ons niet goed voelen en er alles aan doen om dit te vermijden. Met als gevolg dat we soms helemaal onze eigen weg kwijtraken en vergeten wat nou echt belangrijk voor ons is.

Bij Maarsingh en van Steijn werken verschillende psychologen met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is de ‘derde generatie cognitieve gedragstherapie’ en ontwikkeld door Steven Hayes en collega’s in 2004. Het is een evidence based behandeling voor depressieve klachten, verschillende angstklachten, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.

In ACT leer je om negatieve gevoelens, die nou eenmaal bij het leven horen, te accepteren in plaats van energie te verspillen aan het vechten hiertegen (Acceptance). Het willen vermijden van (psychische) pijn leidt namelijk vaak tot een verkrampte manier van leven zonder dat het psychisch leed verdwijnt. Je leert om je aandacht en energie te richten op wat nou écht belangrijk en betekenisvol voor je is in je leven: je leert opnieuw je eigen koers varen (Commitment). In deze therapie ben je juist bezig met ‘Waar wil ik naartoe?’ in plaats van ‘Waar wil ik van af?’. Dit doe je door het ontwikkelen van zes ‘tools’ die je helpen om psychologische flexibel en vitaal te blijven.

We zien dat het toepassen van deze vaardigheden leidt tot vermindering van klachten en het vergroten van je psychologische veerkracht en je welbevinden. En daar word je dan wel weer gelukkiger van.

EMDR

De behandeltechniek EMDR is een wetenschappelijk goed onderbouwde benadering die vanuit de richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg vaak als eerste methodiek wordt voorgeschreven. Wanneer het een eenmalig trauma betreft zijn vier tot zes behandelsessies vaak voldoende om klachtenvrij te raken. Voorbeelden van dergelijke trauma’s zijn:

EMDR is een heel breed te gebruiken behandelmethode (zie ook www.emdr.nl). De methode kan ook gebruikt worden wanneer er geen sprake is van een acute of posttraumatische stressstoornis, maar wanneer er wel sprake is van emotioneel geladen gebeurtenissen die iemand belemmeren in de omgang met situaties in het dagelijks leven. De behandeling met EMDR helpt je dan om de emotionele lading weg te halen, zodat je je weer rustiger en neutraler voelt en de heftige emoties niet meer in de weg staan.