Vervolgtraining Excellent Communiceren

Doel en werkwijze

In deze training wordt de methode van principieel onderhandelen, van de Harvard-university, verder uitgewerkt en toegepast. Het uitgangspunt van deze methode is “hard voor de zaak en zacht voor de mens”. De vervolgtraining maakt een verdiepingsslag waarbij de basiscursus instap-voorwaarde is.

Flyer Vervolgtraining Excellent Communiceren