Assessment

Maarsingh & van Steijn biedt verschillende vormen van assessment aan, afhankelijk van de vraagstelling. De twee meest gestelde vragen zijn:

  • Werknemer X. functioneert niet naar tevredenheid op zijn huidige plek. Breng in beeld wat zijn persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en capaciteiten zijn en geef een advies over de aard en voorwaarden van een passende functie of werkomgeving. Tevens wordt een advies gegeven over hoe deze werknemer dusdanig ontwikkelen kan dat de nieuwe werkplek een succes wordt. Deze vraag kan zowel vanuit een werknemer als vanuit de werkgever gesteld worden.

  • Werknemer X. solliciteert op een bepaalde functie. Past zijn profiel wat betreft persoonlijkheid en capaciteiten bij de geboden functie? Indien het een managementfunctie betreft: welke managementstijl past bij deze persoon en wat zijn de leerpunten?