Groepsbehandeling Intimiteit zonder angst

Doelgroep
Iedereen die (weer) plezier wil hebben binnen intimiteit in de brede zin van het woord en zich daarin nu belemmerd voelt.
De groep is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen, maar er is wel een aparte mannen- en vrouwengroep met 6 tot 8 deelnemers. Veel thema’s overlappen binnen de groepen, maar er is ook ruimte voor specifieke (lichamelijke) ontwikkeling van mannen cq vrouwen en de vaak verschillende manier van omgaan met spanning.

Doel en opzet
Iedere deelnemer heeft eigen wensen en werkt binnen de groep dus aan individuele doelen, die zijn niet voor alle deelnemers hetzelfde. Tijdens de groep wordt onder andere gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en aandachtsoefeningen. Ook worden de op je eigen lichaam gerichte oefeningen (die uitsluitend thuis gedaan worden) besproken en geëvalueerd. Er is veel aandacht voor het delen van ervaringen in een open en veilige sfeer. Omdat intimiteit en seksualiteit verweven is met de partnerrelatie zal er naast eigen lichamelijke aspecten ook aandacht besteed worden aan jullie manier van vrijen, jullie individuele seksuele (leer)geschiedenis en de relatie-dynamiek. Wanneer je hier meer zicht op krijgt, zal dit bijdragen aan een positief en gezond seksleven. Daarom zullen er ook twee gesprekken met jou en je partner plaatsvinden. Deze gesprekken zullen niet plaatsvinden in de groep maar één op één bij Marieke van den Berg of Matty Karsten. Aanvullend aan de gesprekken zal je samen met je partner thuis werken aan online modules van Therapieland.

Praktisch
De therapie bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten (de eerste 4 sessies wekelijks, daarna om de week), met na sessie 4 en na sessie 8 nog een gesprek met alleen jou en je partner.
De intake wordt gedaan door Marieke van den Berg, GZ psycholoog en seksuoloog NVVS i.o.
Therapeuten zijn Marieke van den Berg en Matty Karsten.

Vergoeding
Verwijzing kan via de huisarts voor behandeling binnen de basis-GGZ. Voor vergoeding van de zorgverzekeraar dient er sprake te zijn van een diagnose, vaak is dat angst. De groepen gaan van start bij minimaal 4 deelnemers.

Locatie en contact
De groepsbehandeling wordt gegeven in Groningen. Neem gerust contact op met het secretariaat 050-3053389 of mail naar groningen@maarsinghenvansteijn.nl 


Programma

Trainingsdagen en tijden

Op dit moment is er geen training beschikbaar.