Meest gestelde vragen

Algemeen

Voor locatie Leeuwarden geldt er op dit moment voor bepaalde hulpvragen in de S-GGZ (specialistische GGZ) een behandelstop (bij verwijzing via de huisarts), omdat de betreffende psychotherapeuten een wachttijd hebben van meer dan 4 weken. Wij raden u dan aan om even door te zoeken naar een passend alternatief.

Wilt u weten of u met uw specifieke hulpvraag terecht kunt, dan kunt ons uiteraard even bellen.

Deze gedeeltelijke behandelstop geldt niet voor de B-GGZ (basis GGZ) en niet voor trainingen zoals bijvoorbeeld Big Move, Mindfulness, Onbevangen in en voor de groep en Reframe your brain. Kijk voor trainingen elders op deze site. Ook geldt de stop niet voor de schematherapie groep.

Voor onze locatie Groningen is er geen behandelstop en kan een intake vlot gepland worden voor zowel B-GGZ als S-GGZ.

Als er veranderingen in wachttijden plaatsvinden, dan vermelden wij dat op deze plek.

Via deze link vindt u het factsheet van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) over wachttijden in de zorg.

We stellen het erg op prijs als u aan ons teruggeeft wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet echt verbeteren, dus doe dat vooral. De eerste stap is altijd om het op te nemen met de psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert, maar ook als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog door te geven dan kan dit ook altijd via de directie. U wordt in beide gevallen persoonlijk uitgenodigd.
Als u extra tips wilt kunt u op deze site nog even rondsnuffelen om te kijken waar u terecht kunt.

Korte test

Voorafgaand aan uw eerste afspraak krijgt u via uw mailadres de link naar 2 korte tests toegestuurd die we altijd van tevoren en achteraf opnieuw even doen. We willen niet alleen maar roepen dat we goede dingen doen, maar ook echt precies weten of dat dan wel zo is.

Eerste afspraak

Als u de eerste keer komt en de voordeur binnenloopt, ziet u meteen de balie van ons secretariaat. Onze secretaresses kijken of we al uw gegevens hebben en vertellen u waar u moet zijn.

In kaart brengen problematiek en talenten

Eén van onze experts gaat daarna aan de slag en zorgt voor een lekkere kop koffie of thee. Hij of zij brengt zowel de problematiek als uw talenten in kaart en maakt dan een helder plan.
Let wel: Er gaat in principe geen informatie naar buiten zonder uw uitdrukkelijke toestemming, alleen in het geval van een second opinion is dat soms wel zo (voor extra informatie klik hier).

Vervolgens wordt gestart met de behandeling.

Ervaring en specialiteiten

Al onze experts hebben minstens enige jaren extra opleiding na hun universitaire studie. De stijl van onze experts, maar ook hun specialiteiten verschillen flink, dus soms zit u niet direct bij de juiste persoon. Denk vooral met ons mee en neem geen blad voor de mond, het gaat tenslotte om u!

Farmacotherapie

Binnen Maarsingh en van Steijn bestaat de mogelijkheid tot farmacotherapie. Hiervoor kan een arts, een verpleegkundig specialist – ggz (vs-ggz) of een psychiater worden ingezet.

Klik hier om het beleid omtrent medicatie te lezen.

Kosten

Tarieven 2017

Vanaf 1 januari 2014 is het hele stelsel van bekostiging van de GGZ veranderd. In het basispakket van de zorgverzekeraar is nu Basis GGZ en Specialistische GGZ opgenomen. In de BasisGGZ kunnen een aantal programma's doorlopen worden afhankelijk van de ernst van de klachten.