Leuk leven met AD(H)D

Doelgroep
Mensen die zich herkennen in:
• Het druk zijn in gedrag en/of het druk hebben in het hoofd.
• Het hebben van een brede focus waardoor zaken soms onoverzichtelijk worden en waardoor chaos ontstaat.
• Het zich verliezen in hun enthousiasme waardoor ze impulsieve keuzes maken.

En die last hebben van:
• Problemen in het dagelijks leven met studie of werk, hun zelfbeeld en/of emoties.

Zowel mensen met een AD(H)D diagnose, als mensen met kenmerken van AD(H)D zijn welkom.

Doel
Het doel van de training is het vergroten van zelfmanagement. Zelfmanagement gaat erover hoe jij het beste jezelf en je leven kunt organiseren binnen jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Door op een andere manier met de sterke en zwakke kenmerken van AD(H)D om te leren gaan, krijg je meer controle over jezelf en je leven.

Werkwijze/Werkvorm
De training is een combinatie van theorie en praktijk en maakt gebruik van stressjam:
• Er wordt ingegaan op de oorzaak van de verschillende klachten en welke (behandel)mogelijkheden er zijn om deze te verminderen;
• Er worden in de training verschillende strategieën aangereikt om te leren plannen en organiseren, om te leren handiger om te gaan met je AD(H)D in je sociale en werkomgeving en om te leren omgaan met emoties. Hiermee wordt geoefend in het dagelijks leven;
• Bij stressjam wordt door middel van coaching, virtual reality en real-time biofeedback de stressmindset getraind. Dit houdt in dat je leert om de werking van het eigen stress-systeem te kennen. Bij stressjam leer je de positieve stress positief te gebruiken en jezelf te kalmeren bij als negatief ervaren stress;
• De training vindt plaats in een groep. In een groep vind je herkenning, ontmoet je mensen die dezelfde problemen als jij ervaren en die echt begrijpen wat je voelt. Uit ervaring weten we dat dit hoop biedt voor de toekomst en dat dit handvatten biedt voor de problemen die je ervaart.

Aanmelding
Er zijn verschillende manieren om je aan te melden. Dit kan zelf maar ook via de werkgever of via de huisarts/bedrijfsarts. Aanmelden kan via trainingen@maarsinghenvansteijn.nl

Praktische informatie
De training bestaat uit in totaal 10 sessies: 6 tweewekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur. 3 individuele Stressjam-sessies van 1 uur en een maand na de training is er een terugkomdag. De training gaat van start bij een groep van minimaal 4 deelnemers en de maximale groepsgrootte is 8.

Kosten
De kosten voor deelnemers die zichzelf aanmelden of via de werkgever worden aangemeld zijn €1085,- p.p. De kosten voor deelnemers die worden aangemeld via de huisarts en recht hebben op zorg via de zorgverzekering kunnen niet vooraf gegeven worden. De kostprijs hangt namelijk af van de groepsgrootte, de trainers en de voorwaarden van je zorgverzekering. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Startdata en meer informatie: bel het secretariaat 058-2137665 of kijk op de website www.maarsinghenvansteijn.nl.
Locatie: Bollemanssteeg 64, 8911 DW Leeuwarden

Programma

  • Startdatum maandag 12 september 2022

    Data: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 19 december 2022
    • /