Balans in de drukte

Doelgroep
Mensen die structureel veel drukte ervaren. De training is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan meer energie, balans en daadkracht.

Doel
Het doel is om enerzijds de realiteit de accepteren en tevens de stress die hierbij wordt ervaren. Het gaat hierbij om het leren omgaan met momenten dat er geen balans is, waarbij er wordt gewerkt aan het creëren van een andere mindset over en reactie op momenten van stress. Anderzijds gaat het om het veranderen van het eigen gedrag om juist meer in balans te komen.

Opbrengst
Het gevoel dat stress er niet moet zijn wordt verminderd en er wordt gewerkt aan een meer functionele reactie. Er wordt meer tevredenheid ervaren en er ontstaat meer draagkracht.

Werkvorm
Er wordt gewerkt in een groep tussen de 4 en 10 deelnemers, in een combinatie van theorie en veel praktijk. Tussen de bijeenkomsten worden huiswerkopdrachten gemaakt in de vorm van experimenten met ander gedrag, lezen van theorie en bijhouden van de eigen stressreacties. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de app Brainjam, waarbij biofeedback door middel van een biosensor wordt gegeven. Op deze manier krijgen de deelnemers in real-time inzicht in het eigen stresssysteem en mogelijkheden om te experimenteren met gedrag om dit te beïnvloeden.

Resultaat
• Herkennen van eigen stress-signalen en hierop kunnen anticiperen
• Kunnen sturen op wat individueel nodig is om stress niet te laten oplopen
• Ander gedrag kunnen inzetten in de drukte
• Meer draagkracht ervaren

Startdata en meer informatie
De training bestaat uit 5 sessies en gaat van start bij een groep van 4 deelnemers.
Bel het secretariaat 058-2137665 of kijk op de website www.maarsinghenvansteijn.nl.

Kosten:
De kosten voor de groepstraining zijn € 850,- pp inclusief de biosensor. Voor de deelnemers geldt, dat de kosten van de cursus kunnen vallen binnen de
basisverzekering als je een verwijzing van een huisarts kunt overleggen. De kostprijs voor mensen die aangemeld worden via hun huisarts en recht hebben op zorg via de zorgverzekering kan vooraf niet gegeven worden. De kostprijs hangt namelijk af van de groepsgrootte gedurende de training, de trainers en de afspraken die je over de hoogte van je vergoeding hebt met je verzekeraar. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Programma

  • Startdatum dinsdag 11 oktober 2022

    Data: 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 20 december 2022
    • /